Wikipedia:Cambeyo grafia/C

De Biquipedia
Grafía 1987 Grafía 2010 Feito Comentarios
Caballers_Espitalers Caballers Hespitalers No
Cabañas_d'Ebro Cabanyas_d'Ebro No
Cabileño Cabilenyo No
Cabileños Cabilenyos No
Cabo_Berde Cabo_Verde No
Cabo_d'Año Cabo_d'Anyo No
Cabo_d'año Cabo_d'anyo No
Cabo_d'año_(plega) Cabo_d'anyo_(plega) No
Cabo_la_Fuen Cabo_la_Fuent No
Cabodaño Cabodanyo No
Cabolafuén Cabolafuent No
Cabra_(Tergüel) Cabra_(Teruel) No
Cabrafuén Cabrafuent No
Cabrigüel Cabriuel No
Cacagüet Cacahuet No d'o nahua cacahuatl, seguntes o RAE.
Cadreita_(Nabarra) Cadreita_(Navarra) No
Cagoz Cagotz No
Calabazera Calabacera No
Calagorra_(A_Rioxa) Calagorra_(A_Riocha) No
Calandario_d'escaizimientos Calandario_d'escaicimientos No
Calazeit Calaceit No
Calbera Calvera No
Calcagüet Calcahuet No
Calvados_(desambigazión) Calvados_(desambigación) No
Calzena Calcena No
Calzina Calcina No
Calzinero Calcinero No
Camañas Camanyas No
Cambra_de_Comptos_de_Nabarra Cambra_de_Comptos_de_Navarra No
Cambra_de_Contos_de_Nabarra Cambra_de_Contos_de_Navarra No
Campana_de_Biliella Campana_de_Viliella No
Campaña Campanya No
Campaña-Ardenas Campanya-Ardenas No
Campiello_(desambigazión) Campiello_(desambigación) No
Campiña_de_Guadalachara Campinya_de_Guadalachara No
Campo_Monezipal_de_Fútbol_de_La_Azucarera Campo_Monecipal_de_Fútbol_de_La_Azucarera No
Campo_de_Cariñena Campo_de_Carinyena No
Campo_de_Murbiedro Campo_de_Murviedro No
Camporredondo_(Balladolit) Camporredondo_(Valladolit) No
Camporredondo_(desambigazión) Camporredondo_(desambigación) No
Campos_d'Urnas_basconabarros Campos_d'Urnas_vasconabarros No
Can_(desambigazión) Can_(desambigación) No
Canal_(carnizería) Canal_(carnicería) No
Canal_(desambigazión) Canal_(desambigación) No
Canal_de_Nabarrés Canal_de_Navarrés No Agora ye rendrecera
Canal_de_nabegazión Canal_de_navegación No
Canato_d'a_Orda_d'Oro Canato_d'a_Horda_d'Oro No
Canato_d'a_Orda_d'oro Canato_d'a_Horda_d'oro No
Canberra_(desambigazión) Canberra_(desambigación) No
Caneto_(desambigazión) Caneto_(desambigación) No
Canfrán Canfranc No
Cantabiella Cantaviella No
Cantar_de_Ronzesbals Cantar_de_Roncesvals No
Cantons_de_Franzia Cantons_de_Francia No
Cantón_de_Basilea-Campaña Cantón_de_Basilea-Campanya No
Cantón_de_Basilea-Ziudá Cantón_de_Basilea-Ciudat No
Cantón_de_Basilea_Campaña Cantón_de_Basilea_Campanya No
Cantón_de_Bañeras_de_Bigorra Cantón_de_Banyeras_de_Bigorra No
Cantón_de_Bañeras_de_Luxón Cantón_de_Banyeras_de_Luixón No
Cantón_d'Argobia Cantón_d'Argovia No
Cantón_de_Turgobia Cantón_de_Turgovia No
Cantón_de_Pau-Zentro Cantón_de_Pau-Centro No
Cantón_de_Pau_Zentro Cantón_de_Pau_Centro No
Cantón_de_Rabastens_(desambigazión) Cantón_de_Rabastens_(desambigación) No
Cantón_franzés Cantón_francés No
Canzión Canción No
Canzé Cancé No
Canón_d'Añisclo Canón_d'Anyisclo No
Canón_de_Añisclo Canón_de_Anyisclo No
Carabazera Carabacera No
Carboidrato Carbohidrato No
Carcabilla Carcavilla No de "villa"
Cardona_(desambigazión) Cardona_(desambigación) No
Carga_nucleyar_efectiba Carga nucleyar efectiva No
Cariñena Carinyena No
Carlemaño Carlemanyo No
Carlomaño Carlomanyo No
Carlos_III_de_Nabarra Carlos_III_de_Navarra No
Carlos_I_d'España Carlos_I_d'Espanya No
Carlos_I_d'España_e_V_d'Alemaña Carlos_I_d'Espanya_e_V_d'Alemanya No
Carlos_I_d'España_y_V_d'Alemaña Carlos_I_d'Espanya_y_V_d'Alemanya No
Carlos_V_d'Alemaña Carlos_V_d'Alemanya No
Carlos_V_d'Alemaña_e_I_d'España Carlos_V_d'Alemanya_e_I_d'Espanya No
Carlos_V_d'Alemaña_y_I_d'España Carlos_V_d'Alemanya_y_I_d'Espanya No
Carlos_d'Absburgo_e_d'Aragón Carlos_d'Habsburgo_e_d'Aragón No
Carlos_d'Absburgo_y_d'Aragón Carlos_d'Habsburgo_y_d'Aragón No
Carnabal Carnaval No
Carnabal_d'A_Fueba Carnaval_d'A_Fueva No
Carnabal_de_La_Fueba Carnaval_de_La_Fueva No
Carniborismo Carnivorismo No
Caroñador Caronyador No
Carpio_(Balladolit) Carpio_(Valladolit) No
Carrascal_d'a_Bal_de_l'Ebro_e_d'a_Mancha Carrascal_d'a_Val_de_l'Ebro_e_d'a_Mancha No
Carrascal_termofilo_lebantín Carrascal_termofilo_levantín No
Carrascals_d'a_Bal_de_l'Ebro_e_d'a_Mancha Carrascals_d'a_Val_de_l'Ebro_e_d'a_Mancha No
Carrascosa_(desambigazión) Carrascosa_(desambigación) No
Carroña Carronya No
Carroñador Carronyador No
Carroñaire Carronyaire No
Carroñero Carronyero No
Cartagena_(Murzia) Cartagena_(Murcia) No
Cartuxa_Baxa Cartuixa_Baixa No
Cartuxa_de_Monegros Cartuixa_de_Monegros No
Casa_Chuan_d'Azín Casa_Chuan_d'Acín No
Casa_d'Ebreus Casa_d'Evreus No d'os Eburovices
Casa_d'a_Billa Casa_d'a_Villa No
Casa_d'a_Ziudat Casa_d'a_Ciudat No
Casa_d'a_Ziudat_de_Zaragoza Casa_d'a_Ciudat_de_Zaragoza No
Casa_d'a_billa Casa_d'a_villa No
Casa_de_Campaña Casa_de_Campanya No
Casa_de_la_Billa Casa_de_la_Villa No
Casal_d'A_Espuña Casal_d'A_Espunya No
Casal_d'a_Espuña Casal_d'a_Espunya No
Cascagüet Cascahuet No
Cascallo_(desambigazión) Cascallo_(desambigación) No
Casco_Biello_(Zaragoza) Casco_Viello_(Zaragoza) No
Casco_glazial Casco_glacial No
Cascán Cascant No
Cascán_(Tergüel) Cascant_(Teruel) No
Cascán_(desambigazión) Cascant_(desambigación) No
Cascán_d'o_Río Cascant_d'o_Río No
Cascán_d'o_río Cascant_d'o_río No
Cascán_de_lo_río Cascant_de_lo_río No
Caseta_de_broxa Caseta_de_broixa No
Caseta_de_bruxas Caseta_de_bruixas No
Castaña Castanya No
Castañeta Castanyeta No
Castañetas Castanyetas No
Castañuela Castanyuela No
Castañuelas Castanyuelas No
Castejón_(desambigazión) Castejón_(desambigación) No
Castellanizazión Castellanización No
Castellar_(desambigazión) Castellar_(desambigación) No
Castellnou_(Alto_Palanzia) Castellnou_(Alto_Palancia) No
Castellonziello Castellonciello No
Castellán_d'a_Riocha_meyebal Castellán_d'a_Riocha_meyeval No
Castellán_d'a_Rioja_meyebal Castellán_d'a_Rioja_meyeval No
Castellán_d'a_Rioxa_meyebal Castellán_d'a_Rioxa_meyeval No
Castellón_(Nabarra) Castellón_(Navarra) No
Castellón_(desambigazión) Castellón_(desambigación) No
Castellón_(probinzia) Castellón_(probincia) No
Castellón_Zepollero Castellón_Cepollero No como cipolla
Castellón_d'Exatiba Castellón_d'Exativa No
Castellón_de_Bal_de_Chasa Castellón_de_Val_de_Chasa No
Castellón_de_Baldechasa Castellón_de_Valdechasa No
Castellón_de_Sariñena Castellón_de_Sarinyena No
Castelnou_(desambigazión) Castelnou_(desambigación) No
Castiel_Nuebo Castiel_Nuevo No
Castiel_de_Boltaña Castiel_de_Boltanya No
Castiello_Nuebo Castiello_Nuevo No
Castiello_d'Alcañiz Castiello_d'Alcanyiz No
Castiello_d'os_Calatrabos Castiello_d'os_Calatravos No
Castiello_de_Bal_de_Robres Castiello_de_Val_de_Robres No
Castiello_de_Balderrobres Castiello_de_Valderrobres No
Castiello_de_Billamalefa Castiello_de_Villamalefa No
Castiello_de_Boltaña Castiello_de_Boltanya No
Castiello_de_Buñuel Castiello_de_Bunyuel No
Castiello_de_Corbins Castiello_de_Corvins No Creigo que de corvus
Castiello_de_Mirapex Castiello_de_Mirapeix No
Castiello_de_Perazens Castiello_de_Peracens No
Castiello_de_San_Esteban_de_Deyo Castiello_de_Sant_Esteban_de_Deyo No
Castiello_de_San_Esteban_de_Mon_Chardín Castiello_de_Sant_Esteban_de_Mont_Chardín No
Castiello_de_los_Calatrabos Castiello_de_los_Calatravos No
Castillón_(desambigazión) Castillón_(desambigación) No
Castillón_d'o_Puen Castillón_d'o_Puent No
Castrobiello Castroviello No
Catalanismo_lecsico Catalanismo_lexico No
Cataluña Catalunya No
Cataluña_Norte Catalunya_Norte No
Cataluña_Setentrional Catalunya_Septentrional No
Cataluña_Sur Catalunya_Sur No
Cataluña_d'o_Norte Catalunya_d'o_Norte No
Catalán_d'o_Matarraña Catalán_d'o_Matarranya No
Catalán_nordozidental Catalán_nordoccidental No
Catolizismo Catolicismo No
Caudet_(Albazet) Caudet_(Albacet) No
Caudet_(Balenzia) Caudet_(Valencia) No
Caudet_(desambigazión) Caudet_(desambigación) No
Cautura_flubial Captura_fluvial No
Caxcais Caixcais No
Caxicar Caixicar No
Caxico Caixico No
Caxigar Caixigar No
Caxigar_(Ribagorza) Caixigar_(Ribagorza) No
Caxigo Caixigo No
Caxubio Caixubio No
Caxubo Caixubo No
Caxubos Caixubos No
Cayo_Chulio_Zésar_Octabio_Augusto Cayo_Chulio_César_Octavio_Augusto No
Cazerola Cacerola No
Cazeres Caceres No
Cañada Canyada No
Cañada_Bellida Canyada_Vellida No u Canyada_Bellida ?? como que en a wiki castellana tienen Vellido Dolfos con v, lo cambiamos por agora.
Cañada_de_Benatanduz Canyada_de_Benatanduz No con V seguntes a zita de l'articlo; si ye d'orichen arabe ye con B. JP: lo deixo con B por o de l'orichen arabe y que si no ye esclatero, millor fer servir a B.
Cañada_de_Beric Canyada_de_Beric No con B
Cañamac Canyamac No
Cañardo Canyardo No
Cañizar Canyizar No
Cañizar_de_l'Olibar Canyizar_de_l'Olivar No
Caño Canyo No
Caño_(anatomía) Canyo_(anatomía) No
Caño_(costruzión_idraulica) Canyo_(construcción_hidraulica) No
Cañón_d'Añisclo Canyón_d'Anyisclo No
Cañón_de_Añisclo Canyón_de_Anyisclo No
Centenera_(desambigazión) Centenera_(desambigación) No
Cerdà_(desambigazión) Cerdà_(desambigación) No
Chabalambre Chavalambre No
Chabalambre_(pico) Chavalambre_(pico) No
Chacobita_(desambigazión) Chacobita_(desambigación) No de Jacobus
Chaime_I_de_Sezilia Chaime_I_de_Secilia No
Champaña-Ardenas Champanya-Ardenas No
Champañés Champanyés No
Champiñón Champinyón No
Chanobas Chanovas No de Januas
Charaba Charava No
Charro_(desambigazión) Charro_(desambigación) No
Chelba Chelva No
Chenero_(desambigazión) Chenero_(desambigación) No
Chenero_umano Chenero_humano No
Chenero_umán Chenero_humán No
Chenitibo Chenitivo No
Chenoba Chenova No
Chenozidio_armenio Chenocidio_armenio No
Chentilizio Chentilicio No
Cheografía_d'Alemaña Cheografía_d'Alemanya No
Cheorchias_d'o_Sur Cheorchias_d'o_Sud No
Cheorchias_d'o_Sur_e_Sandwich_d'o_Sur Cheorchias_d'o_Sud_e_Sandwich_d'o_Sud No
Cheorchias_d'o_Sur_y_Sandwich_d'o_Sur Cheorchias_d'o_Sud_y_Sandwich_d'o_Sud No
Chera_(desambigazión) Chera_(desambigación) No
Chermanico_ozidental Chermanico_occidental No
Cherqueses_(desambigazión) Cherqueses_(desambigación) No
Cheré Cheret No
Chigüerre Chiuerre No
Chilbiella Chilviella No
Chineta_(desambigazión) Chineta_(desambigación) No
Chinezeu_(desambigazión) Chineceu_(desambigazión) No
Chiribiella Chiriviella No
Chodigoespañol Chodigoespanyol No
Chorizet Choricet No
Chuan_Batista Chuan_Baptista No
Chuan_Batista_Escoto Chuan_Baptista_Escoto No
Chuan_Carlos_I_d'España Chuan_Carlos_I_d'Espanya No
Chubaxes Chuvaixes No
Chudas_(desambigazión) Chudas_(desambigación) No
Chuebes_Lardero Chueves_Lardero No De Chovis
Chuebes_lardero Chueves_lardero No De Chovis
Chuebes_Santo Chueves_Santo No De Chovis
Chulio_Zésar Chulio_César No
Chus_la_Peña Chus_la_Penya No
Chuslibol Chuslivol No por volere
Chustizia_d'Aragón Chusticia_d'Aragón No
Chóbar Chóvar No
Clabillo Clavillo No
Clarebals Clarevals No
Clarmont_d'Aubernia Clarmont_d'Auvernia No
Claseficazión_zentifica Clasificación_scientifica No
Clasificazión_d'as_luengas_chermanicas Clasificación_d'as_luengas_chermanicas No
Clasificazión_d'os_idiomas_chermanicos Clasificación_d'os_idiomas_chermanicos No
Clasificazión_d'os_idiomas_romanzes Clasificación_d'os_idiomas_romances No
Clasificazión_zentifica Clasificación_scientifica No
Clot_dera_Fuen Clot_de ra_Fuent No
Club_Esportibo_Basket_Zaragoza Club_Esportivo_Basket_Zaragoza No
Club_Esportibo_Peñas_Oszenses Club_Esportivo_Penyas_Oscenses No
Cluj_(Probinzia) Cluj_(Provincia) No
Cluj_(probinzia) Cluj_(provincia) No
Cluñego Clunyego No
Coalizión_por_as_Republicas_Sobiranas_en_Europa Coalición_por_as_Republicas_Sobiranas_en_Europa No
Cobacha Covacha No
Coczinelido Coccinelido No
Coczinelidos Coccinelidos No
Codoñer Codonyer No
Codoñera Codonyera No
Codoñero Codonyero No
Coduñera Codunyera No
Coefizient_de_bariazión Coeficient_de_variación No
Cogollos_(desambigazión) Cogollos_(desambigación) No
Colera_(desambigazión) Colera_(desambigación) No
Coleutibo_Manuel_Fernández_de_Castro Colectivo_Manuel_Fernández_de_Castro No
Colezionismo Coleccionismo No
Collada_d'as_Debotas Collada_d'as_Devotas No
Collata_d'as_Debotas Collata_d'as_Devotas No
Collato_d'as_Debotas Collato_d'as_Devotas No
Collau_d'as_Debotas Collau_d'as_Devotas No
Colloliba Colloliva No
Colonia_(Alemaña) Colonia_(Alemanya) No
Colonizazión_d'America Colonización_d'America No
Colonizazión_de_Norteamerica Colonización_de_Norteamerica No
Colonizazión_de_Suramerica Colonización_de_Suramerica No
Colonizazión_europeya_d'America Colonización_europeya_d'America No
Colunna_de_Focas Columna de Focas No
Comarca_d'Obiedo Comarca_d'Oviedo No
Comarca_de_Cataluña Comarca_de_Catalunya No
Comarca_de_Puen_de_la_Reina Comarca_de_Puent_de_la_Reina No
Comarcas_d'Andaluzía Comarcas_d'Andalucía No
Comarcas_d'a_Comunidat_Balenziana Comarcas_d'a_Comunidat_Valenciana No
Comarcas_d'a_Rechión_de_Murzia Comarcas_d'a_Rechión_de_Murcia No
Comarcas_d'o_País_Balenzián Comarcas_d'o_País_Valencián No
Comarcas_d'o_País_Basco Comarcas_d'o_País_Vasco No
Comarcas_de_Bretaña Comarcas_de_Bretanya No
Comarcas_de_Cataluña Comarcas_de_Catalunya No
Comarcas_de_Cataluña_d'o_Norte Comarcas_de_Catalunya_d'o_Norte No
Comarcas_de_Galizia Comarcas de Galicia No
Comarcas_de_Murzia Comarcas_de_Murcia No
Comarcas_de_Nabarra Comarcas_de_Navarra No
Compañía_de_Chesús Companyía de Chesús No
Computazión Computación No
Comuna_franzesa Comuna_francesa No
Comunas_de_Franzia Comunas_de_Francia No
Comunicazions Comunicacions No
Comunicazión Comunicación No
Comunidat_Autonoma_de_Madrid Comunidat_Autonoma_de_Madrit No
Comunidat_Autonoma_de_Murzia Comunidat_Autonoma_de_Murcia No
Comunidat_Balenziana Comunidat_Valenciana No
Comunidat_Foral_de_Nabarra Comunidat_Foral_de_Navarra No
Comunidat_autonoma_d'o_País_Basco Comunidat_autonoma_d'o_País_Vasco No
Comunidat_de_Calatayú_(meyebal) Comunidat_de_Calatayú_(meyeval) No
Comunidat_de_Tergüel Comunidat_de_Teruel No
Comunidat_de_Tergüel_(meyebal) Comunidat_de_Teruel_(meyeval) No
Comunidat_foral_de_Nabarra Comunidat_foral_de_Navarra No
Comunidaz_autonomas_españolas_por_poblazión Comunidatz_autonomas_espanyolas_por_población No
Comunidaz_autonomas_españolas_por_superfizie Comunidatz_autonomas_espanyolas_por_superficie No
Comunidaz_autonomas_por_poblazión Comunidatz_autonomas_por_población No
Comunidaz_autonomas_por_superfizie Comunidatz_autonomas_por_superficie No
Comunidá_Autonoma Comunidat_Autonoma No
Comunidá_Autonoma_Basca Comunidat_Autonoma_Vasca No
Comunidá_d'Estatos_Independiens Comunidat d'Estaus Independients No
Conchunto_Istorico-Artistico Conchunto_Historico-Artistico No
Condato_(desambigazión) Condato_(desambigación) No
Condato_d'Ebreus Condato_d'Evreus No Se beiga Ebreus --> Evreus
Condato_de_Barzelona Condato_de_Barcelona No
Condizional Condicional No
Condizional_perfeuto Condicional_perfecto No
Confederazión_Elbetica Confederación_Helvetica No
Confederazión_Gomara Confederación_Gomara No
Confederazión_Hawwara Confederación_Hawwara No
Confederazión_Kutama Confederación_Kutama No
Confederazión_Mezmut Confederación_Mezmut No
Confederazión_Nazional_d'o_Treballo Confederación_Nacional_d'o_Treballo No
Confederazión_Suiza Confederación_Suiza No
Confederazión_Zanata Confederación_Zanata No
Confederazión_Zenacha Confederación_Zenacha No
Conferenzia de Yalta Conferencia de Yalta No
Conflito_belico Conflicto_belico No
Confuzianismo Confucianismo No
Confuzio Confucio No
Confuzionismo Confucionismo No
Congosto_d'as_Debotas Congosto_d'as_Devotas No
Conoxenzia Conoixencia No
Conoximiento Conoiximiento No
Conserbadurismo Conservadurismo No
Conserbazión_d'a_enerchía Conservación_d'a_enerchía No
Consonant_oclusiba_xorda_interbocalica Consonant_oclusiva_xorda_intervocalica No
Consonants_oclusibas_xordas_interbocalicas Consonants_oclusivas_xordas_intervocalicas No
Constituzión Constitución No
Contato_de_Barzelona Contato_de_Barcelona No
Conte_de_Barzelona Conte_de_Barcelona No
Conzello Concello No
Conzello_de_Zaragoza Concello_de_Zaragoza No
Conzellos Concellos No
Conzellos_d'Asturias Concellos_d'Asturias No
Conzezión Concepción No
Conzilio Concilio No
Conzilio_(desambigazión) Concilio_(desambigación) No
Conzilio_de_Chaca Concilio_de_Chaca No
Conzilios_de_Zaragoza Concilios_de_Zaragoza No
Coperazión_Economica_de_l'Asia-Pazifico Coperazión_Economica_de_l'Asia-Pacifico No
Corbaso Corvaso No
Corbatiella Corvatiella No
Corbaz Corvaz No
Corbazo Corvazo No
Corbera_(desambigazión) Corbera_(desambigación) No
Corbeta Corveta No
Corbetiella Corvetiella No
Corbido Corvido No
Corbiella Corviella No
Corbins_(desambigazión) Corbins_(desambigación) No
Corbás Corvás No
Cordoba_(España) Cordoba_(Espanya) No
Corea_d'o_Sur Corea_d'o_Sud No
Coreya_d'o_Sur Coreya_d'o_Sud No
Cornudella_de_Baliera Cornudella_de_Valiera No
Coro_(Benezuela) Coro_(Venezuela) No
Corona_(desambigazión) Corona_(desambigación) No
Corporales_(desambigazión) Corporales_(desambigación) No
Correu_eletronico Correu_electronico No
Corrient_eletrica Corrient_electrica No
Cort_(desambigazión) Cort_(desambigación) No
Cort_Internazional_de_Chustizia Cort_Internacional_de_Chusticia No
Cortalabiña Cortalavinya No
Cortarabiña Cortaravinya No
Corts_d'Aragón Cortz d'Aragón No
Corvus_(desambigazión) Corvus_(desambigación) No
Corz_(Nabarra) Cortz_(Navarra) No
Corz_(desambigazión) Corgz_(desambigación) No
Corz_d'Aragón Cortz_d'Aragón No
Corz_d'Aragón_(Tergüel) Cortz_d'Aragón_(Teruel) No
Corz_d'Arenoso Cortz_d'Arenoso No
Corz_de_Pallars Cortz_de_Pallars No
Corzega Corcega No
Corzega_d'o_Norte Corcega_d'o_Norte No
Corzega_d'o_Sur Corzega_d'o_Sud No
Cosa_(Tergüel) Cosa_(Teruel) No
Cosculluela_(desambigazión) Cosculluela_(desambigación) No
Cosculluela_de_Fantoba Cosculluela_de_Fantova No
Costa_Ozidental_de_Cantabria Costa_Occidental_de_Cantabria No
Costa_de_Bori Costa_de_Vori No
Costera_(desambigazión) Costera_(desambigación) No
Covarrubias_(desambigazión) Covarrubias_(desambigación) No
Coxín Coixín No
Craba_salbachina Craba_salvachina No
Crabazera Crabacera No
Crabonaxa Crabonaixa No
Crapazera Crapacera No
Criaxens Criaixens No
Cribillén Crivillent No
Cristiana_siriana_ortodocsa Cristiana_siriana_ortodoxa No
Croazia Croacia No
Cronica_d'os_Chuezes_de_Tergüel Cronica_d'os_Chueces_de_Teruel No
Cronica_de_San_Chuan_d'a_Peña Cronica_de_Sant_Chuan_d'a_Penya No
Cronica_de_San_Chuan_de_la_Peña Cronica_de_Sant_Chuan_de_la_Penya No
Cronica_de_San_Juan_de_la_Peña Cronica_de_Sant_Juan_de_la_Penya No
Cronicas_d'os_Chudezes_de_Tergüel Cronicas_d'os_Chudeces_de_Teruel No
Cronicas_d'os_Chuezes_de_Tergüel Cronicas_d'os_Chueces_de_Teruel No
Cronicas_de_los_Chudezes_de_Tergüel Cronicas_de_los_Chudeces_de_Teruel No
Crosta_(coagulazión) Crosta_(coagulación) No
Cruz_de_San_Chorche Cruz_de_Sant_Chorche No
Cruz_oczitana Cruz_occitana No
Cruz_zelta Cruz_celta No
Cruzeta_de_Yeba Cruceta_de_Yeba No
Cuadrato Quadrato No
Cuadrau Quadrau No
Cuadrilla_d'Añana Quadrilla_d'Añana No
Cuadrilla_de_Bitoria Quadrilla_de_Vitoria No
Cuadrilla_de_Salvatierra Quadrilla_de_Salvatierra No
Cuadrilla_de_Vitoria Quadrilla_de_Vitoria No
Cuadrilla_de_Zuya Quadrilla_de_Zuya No
Cuairato Quairato No
Cuart Quart (Uesca) No
Cuart_d'a_Uerba Quart d'a Uerva No
Cuart_de_la_Uerba Quart de la Uerva No
Cuarte Quarte No de quartus
Cuatre_Corz Quatre Cortz No
Cuatrefuella Quatrefuella No
Cuatrefuellas Quatrefuellas No
Cuatrifolio Quatrifolio No
Cucaracha_(desambigazión) Cucaracha_(desambigación) No
Cuebas_Labradas Cuevas_Labradas No
Cuebas_d'Abinromán Cuevas_d'Abinromán No
Cuebas_d'Almudén Cuevas_d'Almudén No
Cuebas_de_Cañart Cuevas_de_Canyart No
Cuebas_de_Portalrubio Cuevas_de_Portalrubio No
Cuebas_del_Rozín Cuevas_del_Rozín No
Cuenca_de_rezezión Cuenca_de_recepción No
Cuerba Cuerva No
Cuerba_zenisosa Cuerva cenisosa No
Cuerbo Cuervo No
Cuerbo_burrero Cuervo burrero No
Cuerbo_masclo Cuervo masclo No
Culerroi Culirroi No
Cultura_zeltiberica Cultura_celtiberica No
Currón_(arquiteutura) Currón_(arquitectura) No
Cuxa Cuixa No
Cuzcurrita_de_Río_Tirón_(A_Rioxa) Cuzcurrita_de_Río_Tirón_(A_Riocha) No
Cuzina Cucina No
Cánzer Cáncer No
Cánzer_(astrolochía) Cáncer_(astrolochía) No
Cánzer_(constelazión) Cáncer_(constelación) No
Cánzer_(desambigazión) Cáncer_(desambigación) No
Confederazión Nazional d'o Treballo Confederación Nacional d'o Treballo No