Ir al contenido

Lista de Papas

De Biquipedia
Iste articlo ye en proceso de cambio enta la ortografía oficial de Biquipedia (la Ortografía de l'aragonés de l'Academia Aragonesa d'a Luenga). Puez aduyar a completar este proceso revisando l'articlo, fendo-ie los cambios ortograficos necesarios y sacando dimpués ista plantilla.
Emblema pontificio

Ista lista de papas amuestra a lista tradicionalment admesa d'os 265 papas romanos, chefes d'a Ilesia catolica romana. Os antipapas tamién se i amuestran. Manimenos, no cal considerar ista lista como oficial y reconoixida por toz (Vaticano y historiadors), ya que no existe garra lista oficial, firme y finitiva d'os papas catolicos.

Introducción[editar | modificar o codigo]

Problemas ta fer una lista[editar | modificar o codigo]

Bi ha tres menas de razons por as que ye imposible d'establir una lista finitiva:

A primera ye a definición mesma d'o termin papa. Dica 325, as personas que aquí se i listan nomás tienen o títol de bispe de Roma. O títol de papa ye documentau por primer vegada ta designar a o bispe de Roma baixo Calisto I (217-222), pero en ixas envueltas se feba servir ta os bispes en cheneral. No ye dica o sieglo VIII que o títol prencipia a designar especificament a lo bispe de Roma. Ista exclusividat la oficializó Gregorio VII enta par d'a fin d'o sieglo XI. A superioridat d'o bispe de Roma como chefe supremo d'a Ilesia tamién se ba afirmando progresibament. Manimenos, o títol de papa gosa aplicar-se retroautibament a os bispes de Roma, succesors apostolicos de l'apóstol Pietro dica o papa actual, encara que no fesen servir ixe títol u no tenesen os poders actuals. Tamién se deixa difuera d'istas listas a os mainates eclesiasticos d'atras ilesias cristianas que feban servir igualment o títol de papa.

A segunda dificultat ye que no se sabe guaire sobre os primers bispes de Roma. En bels casos, nomás se conoix o nombre. A fuent mas antiga ye Ireneu de Lyon qui en o sieglo II da o nombre d'os bispes d'as diocesis prencipals (Roma, Constantinoble, Antioquia …). Atras fuents mas completas son o Liber pontificalis, un documento apolochetico d'o sieglo VI, que s'enampla dica o sieglo IX. Lista o nombre d'os papas, de su pai, d'o suyo país de naixencia y a durada d'o suyo pontificau. Encara que iste documento aiga emplegau fuents mas antigas, os datos que da sobre os primers papas son parcials y han de prener-se con precaución.

En zaguerías, a tercera dificultat promana d'a historia caotica d'o papau, que ha visto buen amiro de antipapas, deposicions, asasinatos y bellas renuncias. Amás, as modalidaz d'esleción (u nominación) y d'entronización han cambeau cualques vegadas. Asinas un papa esleito en unas envueltas podría haber estau considerau no conforme si hese estau esleito en atras calendatas (por ixo o tractamiento diferent qẶue se li atorgó a Esteban y a Hadrián V, cuan os dos morioron antes d'a suya consagración). A decisión de si un papa ye estau esleito y entronisau regularment u no, no ye guaire clara, y por ixo, as diferents listas se contradicen respetibe a la valideza de tal u cual papa.

L'Annuario pontificio[editar | modificar o codigo]

Entre as diferents listas que circulan a de l'Annuario pontificio, que s'edita cada anyada por o Vaticano dende 1912, se considera como a de mayor autoridat, pos dimana d'as propias autoridaz eclesiasticas. Asinas, ista lista fa de facto o papel de lista oficial. Manimenos no ye libre d'ambiguidaz y no pretende estar a finitiva. Asinas, o papa efimero Esteban yera reconoixiu como papa lechitimo dica a edición de 1960 y se sacó d'a lista dende a edición de 1961.

En a lista de l'Annuario pontificio tamién se i indican os antipapas. Ístos los sinyalan con una tipografía diferent. En bels casos en que no ye fácil declarar cuál ye o papa y cuál(s) o(s) antipapa(s) l'Annuario deixa a cuestión ubierta. L'Annuario pontificio tampoco no numera os pontificaus, encara que contando os nombres, Benedet XVI i apareix como o 265eno papa.

A lista que s'amuestra contino ye pues basada en a lista de nombres de l'Anuario pontificio.

Antigüidat[editar | modificar o codigo]

Sieglo I[editar | modificar o codigo]

Num. Pontificau Nombre como pontifiz Imachen Nombre real Naixencia Notas
1 33?/67 Pero
Sant Pero
Simon ben Yona (Petrus) Bethsaida, Galilea Disciplo de Chesús; Mártir
Festividat: 29 de chunio (Sant Pero y Sant Pavlo)
2 67-76/79? Lino
Sant Lino
Linus Toscana Talment marturiau
Festividat: 23 de setiembre
3 76/79?-88 Anacleto u Cleto
Sant Cleto
Anacletus o Cletus Atenas? Roma? Mártir
Festividat: 26 d'abril
4 88-97?/101? Climent I o Climent de Roma
Sant Climent
Clemens Roma Mártir
Festividat: 23 de noviembre
5 97?-105? Evaristo I
Sant Evaristo
Evaristus Antioquía? Talment marturiau
Festividat: 26 d'octubre

Sieglo II[editar | modificar o codigo]

Num. Pontificau Nombre como pontifiz Imachen Nombre real Naixencia Notas
6 105/115 Aleixandre I
Sant Aleixandre
Alexander Roma Talment martiriciau; estatuyó l'augua bendita
Festividat: 22 d'abril
7 115-125 Sisto I
Sant Sisto
Sixtus o Xystus Roma? Talment martiriciau; estatuyó a Cuaresma
Festividat: 6 d'abril
8 125-136/138 Telesforo I
Sant Telesforo
Telesphorus Grecia Mártir; estatuyó a misa d'o gallo y a composición d'o Gloria in excelsis Deo
Festividat: 5 de chinero (en a Ilesia Ortodoxa, el 22 de febrero)
9 136/138-140/142 Hichinio I
Sant Hichinio
Hyginus Atenas Talment martiriciau; estatuyó a fegura d'os padrins en o baptismo
Festividat: 11 de chinero
10 140/142-155 Pío I
Sant Pío
Pius Aquileya, (Italia) Mártir
Festividat: 11 de chulio
11 155-166 Aniceto I
Sant Aniceto
Anicetus ° 98 en Emesa, (Siria) Mártir
Festividat: 17 d'abril
12 166-174/175
22 d'abril
Soterio I
Sant Soterio
Soterius ° 103 en Fondi, (Italia) Mártir
Festividat: 22 d'abril
13 174/175-189
24 de mayo
Eleuterio I
Sant Eleuterio
Eleutherius Nicópolis, (Grecia) Talment martiriciau
Festividat: 26 de mayo
14 189-199
28 de chulio
Vítor I
Sant Vítor
Victor Norte d'Africa Mártir; con el prencipia a usar-se o latín substituyindo a o griego en a liturchia
Festividat: 26 de chulio

Sieglo III[editar | modificar o codigo]

Num. Pontificau Nombre como pontifiz Imachen Nombre real Naixencia Notas
15 199-217
20 d'aviento
Zeferín I
Sant Ceferín
Zephyrinus Roma Talment martiriciau
Festividat: 26 d'agosto
16 217-222 Calixto I
Sant Calixto
Callistus ° 155 en Roma Mártir;
Festividat: 14 d'octubre
A 217-235
13 de mayo
Póliz I
Sant Póliz
Hippolytus o Ypolitus °170? en Roma? Primer antipapa reconoixiu por a Ilesia catolica; Mártir; se reconcilió con a Ilesia en 235, cuan yera esterrau en Cerdenya chunto a o papa Poncián I
17 222-230
23 de mayo
Urbán I
Sant Urbán
Urbanus Roma Mártir
Festividat: 25 de mayo
18 21-VII-230 al 28-IX-235
† 19-XI-235
Poncián I
Sant Poncián
Pontianus Roma Primer papa que deixa a seu de Sant Pero; se reconcilió con l'antipapa Póliz I; Mártir
Festividat: 13 d'agosto
19 21-XI-235 al 3-I-236 Antero I
Sant Antero
Anterus D'orichen griego Mártir
20 10-I-236 al 20-I-250 Fabián I
Sant Fabián
Fabianus Mártir
Festividat: 20 de chinero
21 6/11-III-251 a VI-253 Cornel I
Sant Cornel
Cornelius Mártir; esterrau en Civitavecchia por l'emperador Galo
Festividat: 16 de setiembre
A 251-258 Novacián Novatianus °200? en Frichia Antipapa; Primer teologo que fa servir o latín en os suyos textos
22 25-VI-253 al 5-III-254 Lucio I
Sant Lucio
Lucius Roma Mártir
Festividat: 4 de marzo
23 12-V-254 al 2-VIII-257 Esteban I
Sant Esteban
Stephanus Roma Mártir
Festividat: 2 d'agosto
24 31-VIII-357 al 6-VIII-258 Sixto II
Sant Sixto II
Xystus Grecia Mártir
25 22-VII-259 al 26-XII-268 Dionís I
Sant Dionís
Dionysius Grecia Primer papa que no padeix martirio
26 5-I-269 al 30-XII-274 Felis I
Sant Felis
Felix Roma
Festividat: 30 de mayo
27 4-I-275 al 7-XII-283 Eutiquián I
Sant Eutiquián
Euthychianus
28 17-XII-283 al 22-IV-296 Gayo I
Sant Gayo
Caius o Gaius Salona, (Dalmacia)
Festividat: 22 d'abril
29 30-VI-296 al 1-IV-304 Marcelín I
Sant Marcelín
Marcellinus

Sieglo IV[editar | modificar o codigo]

Num. Pontificau Nombre como pontifiz Imachen Nombre real Naixencia Notas
30 VI-308 al 16-I-309 Marcel I
Sant Marcel
Marcellus fue esterrau por l'emperador Machencio
Festividat: 16 de chinero
31 18-IV-309 al 17-VIII-309 Eusebio
Sant Eusebio
Eusebius
32 2-VII-311 al 10/11?-I-314 Melquíades
Sant Melquíades
Miltiades o Melchiades Norte d'África? L'emperador Constantín I promulga l'Edicto de Milán (313), que acaba con as persecucions relichiosas y ofreix a o pontífiz o Palacio d'o Laterán, que se convertiría en a Seu pontificia (Sant Chuan d'o Laterán)
33 31-I-314 al 31-XII-335 Silvestre I
Sant Silvestre
Silvester Roma Estatuyó o domingo como Día d'o Sinyor; convocó o I Concilio de Nicea (325)
Festividat: 31 d'aviento
34 18-I-336 al 7-X-336 Marcos
Sant Marcos
Marcus Roma?
Festividat: 7 d'octubre
35 6-II-337 al 12-IV-352 Chulio I
Sant Chulio
Iulius Roma triga o 25 d'aviento como día d'o Nadal
Festividat: 12 d'abril
36 17-V-352 al 24-IX-366 Liberio Liberius esterrau por l'emperador Constancio II; Primer papa que no ye estau encara canonizau
A 355-365 Felis II Felix Roma? antipapa, encara que o suyo nombre se considera t'a numeración d'os pontifices; en a Edat Meya se li consideró como un papa lechitimo
Festividat: 29 de chulio
37 1-X-366 al 11-XII-384 Damaso
Sant Damaso
Damasus Roma? Hispania? fa oficial o latín como luenga d'a Ilesia, y se fa a traducción d'a Biblia ta o latín, dita Vulgata
A 366-367 Ursín Ursinus Roma? antipapa; esterrau por l'emperador Valentinián II
38 11-XII-384 al 26-XI-399 Siricio
Sant Siricio
Siricius Roma decreta o celibato ta os clerigos; ye o primer pontífiz que fa servir o títol de papa
Festividat: 26 de noviembre
39 27-XI-399 al 19-XII-401 Anastasio I
Sant Anastasio
Anastasius

Sieglo V[editar | modificar o codigo]

Num. Pontificau Nombre como pontifiz Imachen Nombre real Naixencia Notas
40 22-XII-401 al 12-III-417 Inocencio I
Sant Inocencio
Innocentius Albano (Italia) Alarico I, rei d'os visigodos, saqueya Roma (24-VIII-410)
Festividat: 28 de chulio
41 18-III-417 al 26-XII-418 Zosimo
Sant Zosimo
Zosimus Grecia?
42 28/29-XII-418 al 4-IX-422 Bonifacio I
Sant Bonifacio
Bonifacius
A 27-XII-418 al 3-IV-419 Olario (u Olalio) Eulalius Roma antipapa; fue esleito pontífiz como alternativa a Bonifacio I; reconoixió a íste como papa lechitimo
43 10-IX-422 al 27-VII-432 Celestín
Sant Celestín
Coelestinus Roma? Concilio d'Efeso (431)
44 31-VII-432 al VIII-440 Sisto III
Sant Sisto
Xystus
Festividat: 28 de marzo
45 29-IX-440 al 10-XI-461 Lión I
Sant Lión
Lión o Gran
Leo ° 400? en Toscana Convence a Atila, rei d'os Hunnos, de no conquerir Roma (452)
Festividat: 10 de noviembre
46 19-XI-461 al 29-II-468 Hilario
Sant Hilario
Hilarius Cerdenya
47 3-III-468 al 10-III-483 Simplicio
Sant Simplicio
Simplicius Tívoli (Italia) Fin de l'Imperio Romano d'occident (476)
48 13-III-483 al 1-III-492 Felis III
Sant Felis
Felix Roma Felis II ye considerau un antipapa, pero se considera en a numeración.
49 1-III-492 al 21-XI-496 Chelasio I
Sant Chelasio
Gelasius Norte d'África? Se fixa o Cánon d'as Escrituras Sagradas (494)
50 24-XI-496 al 19-XI-498 Anastasio II Anastasius Roma? Clodoveu I, rei d'os francos, se converte ta o cristianismo

Alta Edat Meya[editar | modificar o codigo]

Sieglo VI[editar | modificar o codigo]

Num. Pontificau Nombre como pontifiz Imachen Nombre real Naixencia Notas
51 22-XI-498 al 19-VII-514 Simaco
Sant Simaco
Symmachus °450? en Cerdenya depuesto por Teodorico lo Gran entre 501-506
A 22-XI-498 al 1-III-499 y 23-X-501 al 506 Lorient Laurentius Roma? antipapa; en o suyo segundo reinau fue refirmau por Teodorico lo Gran
52 20-VII-514 al 19-VII-523 Hormisdas
Sant Hormisdas
Hormisdas Frosinone (Italia) Dionisio l'Ecsigo determina a calendata 753 'ab urbe condita como l'anyo de Naixencia de Chesús de Nazaret, ye decir, l'anyo 1 d'a era cristiana
53 13-VIII-523 al 18-V-526 Chuan I
Sant Chuan
Ioannes Toscana Primer papa que viacha ta Constantinoble; engarcholau y martiriciau por orden de Teodorico lo Gran
54 12-VII-526 al 22-IX-530 Felis IV
Sant Felis
Felix Samniu (Italia) posau en a Seu de Sant Pietro por orden de Teodorico lo Gran; en un edicto nombra a Bonifacio II como o suyo succesor
55 22-IX-530 al 17-X-532 Bonifacio II Bonifacius Roma tamién miró d'esleyir el mesmo a o suyo succesor, en a fegura de Vichilio (que dimpués tamién estió papa
A 22-IX-530 al 14-X-530 Dioscoro Dioscorus Alexandria antipapa; estió o candidato esleito por o clero en cuentra d'o nombramiento de Bonifacio; con a suya muerte remató o cisma
56 2-I-533 al 8-V-535 Chuan II Mercurius Roma Primer papa que cambeo o suyo nombre de baptismo
57 13-V-535 al 22-IV-536 Agapito I
Sant Agapito
Agapetus Roma excomulga a o patriarca de Constantinoble Antimo I
58 8-VI-536 al III-537
†11-XI-537
Silverio
Sant Silverio
Silverius Frosinone? (Italia) fillo lechitimo d'o papa Hormisdes; depuesto d'a seu de Sant Pero
59 20-III-537 al 7-VI-555 Vichilio Vigilius Roma II Concilio de Constantinoble (553)
60 16-IV-556 al 4-III-561 Pelai I Pelagius Roma
61 17-VII-561 al 13-VII-574 Chuan III Catelinus Roma Invasión longobarda
62 2-VI-575 al 30-VI-579 Benedet I Benedictus o Bonosus Roma
63 26-XI-579 al 7-II-590 Pelai II Pelagius Roma no reconoix o títol de "ecumenico" ta o patriarca de Constantinoble
64 3-IX-590 al 12-III-604 'Gregoriuo
Sant Gregorio
Gregorio lo Gran
Gregorius °540? en Roma contrebuyó a la evolución d'o cante liturchico, nombrau en a suya honor "cante gregorianu"'
Festividat: 3 de setiembre

Sieglo VII[editar | modificar o codigo]

Num. Pontificau Nombre como pontifiz Imachen Nombre real Naixencia Notas
65 13-IX-604 al 22-II-606 Sabinyán
Sant Sabinyán
Blera (Italia)
66 19-II-606 al 12-XI-606 Bonifacio III Roma
67 25-VIII/15-IX-608 al 8/25-V-615 Bonifacio IV
Sant Bonifacio
Valeria (Italia) Mahoma prencipia o suyo pedrique en A Mecaf
Festividat: 25 de mayo
68 13-XI-615 al 8-XI-618 Adeodato I Adeodatus o Deusdedit Primer papa en usar un siello en os documentos pontificios
Festividat: 8 de noviembre
69 23-XII-619 al 25-IX-625 Bonifacio V Nápols esleito como papa o 8-XI-618, pero no se consagró dica recibir a confirmación d'Heraclio I
70 27-X-625 al 12-X-638 Honorio I Capua
71 28-V-640 al 2-VIII-640 Seberín Roma esleito como papa o 15-X-638, pero no se consagro dica que recibió a confirmación d'Heraclio I
72 24-XII-640 al 12-X-642 Chuan IV ° 580? en Salona (Dalmacia)
73 24-XI-642 al 14-V-649 Teodoro I Cherusalem excomulga a lo patriarca de Constantinoble Pavlo II
74 21-VII-649 al 16-IX-655 Martín I
Sant Martín
Todi (Italia) l'emperador bizantín Constant II lo depone como papa o 653 y lo treslada ta Constantinoble, esterrando-lo o 15-V-655 en Crimea
75 10-VIII-654 al 2-VI-657 Euchenio I
Sant Euchenio
Roma esleito por l'emperador Constant II mientra o engarcholamiento de Martín I
Festividat: 2 de chunio
76 30-VII-657 al 27-I-672 Vitalián
Sant Vitalián
Segni (Italia)
Festividat: 27 de chinero
77 11-IV-672 al 17-VI-676 Adeodato II Roma?
78 2-XI-676 al 11-IV-678 Dono Roma
79 27-VI-678 al 10-I-681 Agatón
Sant Agatón
Sicilia
80 17-VIII-682 al 3-VII-683 Lión II
Sant Lión
Calabria (Italia) esleito como papa en chinero de 681, pero sin a confirmación de Constantín IV dica un anyo dimpués.
81 26-VI-684 al 7-V-685 Benedet II
Sant Benedet
Roma o zaguer papa que amenistó a confirmación de l'emperador bizantín, tresladada ta o exarca de Ravena.
82 23-VII-685 al 2-VIII-686 Chuan V Antioquía (Siria)
83 21-X-686 al 21-IX-687 Conón
A 866-867 Teodoro antipapa; yera o candidato de l'aristocracia romana ta succeder a Chuan V; reconoix a Serchio I como pontífiz
A 687 Pascual antipapa; no reconoixió a Serchio I como pontífiz
84 15-XII-687 al 8-IX-701 Serchio I
Sant Serchio
Palermo (Italia) introduz l'Agnus Dei en a misa
Festividat: 8 de setiembre

Sieglo VIII[editar | modificar o codigo]

Num. Pontificau Nombre como pontifiz Imachen Nombre real Naixencia Notas
85 30-X-701 al 11-I-705 Chuan VI Grecia
86 1-III-705 al 18-X-708 Chuan VII Rossano (Italia)
87 15-I-708 al 4-II-708 Sisinio Siria
88 25-III-708 al 9-IV-715 Constantín Siria Viacha ta Constantinoble
89 12-V-715 al 11-II-731 Gregorio II
Sant Gregorio
°669? en Roma Excomulga a l'emperador Lión III Isaurico
festividat: 13 de febrero
90 18-III-731 al 29-XI-741 Gregorio III Siria Esleito por aclamación popular; zaguer papa en ser confirmau por o exarca bizantín
festividat: 28 de noviembre
91 10-XII-741 al 22-II-752 Zacarías
Sant Zacarías
Calabria (Italia)
Ø 23-III-752 al 25-III-752 Esteban Papa Electo u Esteban II Roma Esleito como papa, no plegó a estar consagrau; se le sacó d’a lista de papas d'entre o Pontificau de Chuan XXIII
92 26-III-752 al 26-IV-757 Esteban II u III Roma Se creyan os Estaus Pontificios
93 29-V-757 al 28-VI-767 Pavlo I
Sant Pavlo
Roma
festividat: 20 de chunio
A 5-VII-767 al 6-VIII-768 Constantín II Constantín di Nepi Antipapa; impuesto como papa por su chirmano, o duche Teodoro de Nepi
A 31-VII-768 Felipe Antipapa; esleito ta deponer a l'antipapa Constantín II
94 7-VIII-767 al 24-I-772 Esteban III u IV °720? en Sicilia Concilio de Laterán (769)
95 9-II-772 al 26-XII-795 Hadrián I Roma II Concilio de Nicea (787)

Sieglo IX[editar | modificar o codigo]

Num. Pontificau Nombre como pontifiz Imachen Nombre real Naixencia Notas
96 27-XII-795 al 12-VI-816 León III Roma dende 799 dica 800 s'exilia baixo a protección de Carlos Magno, a qui corona como emperador en a Basilica de Sant Pero (25-XII-800)
97 12-VI-816 al 24-I-817 Esteban IV u V Roma Corona en Rems a Loís o Piadoso, rei d’os francos
98 25-I-817 al 11-II-824 Pascual I
Sant Pascual
Pascale Massimi Roma O pueblo romano no querió que se l'enterrecase en a Basilica de Sant Pietro
festividat: 16 de mayo
99 8-V-824 al 27-VIII-827 ‘’’Euchenio II'
pai d’o pueblo ‘’
Roma Con él estatueixen os Seminarios
100 VIII-827 a X-827 Valantín Roma
101 5-I-828 al 11-I-844 Gregorio IV Roma Introduz a festividat de Toz os Santos
A 844 Chuan u Chuan VIII Antipapa; yera o candidato esleito por o pueblo romano ta succeder a Gregorio IV
102 I-844 al 7-I-847 Serchio II Roma Os sarracins saqueyan Roma (846)
103 10-IV-847 al 17-VII-855 Lión IV
Sant Lión
Roma Manda devantar nueu murallas en Roma, creyando a Civitas Leonina
A 855
†880
Anastasio III
Anastasio lo Bibliotecario
°810? Antipapa, teneba o refirme de l'emperador Lotario; un d'os possibles redactors d’o Liber Pontificalis
104 29-IX-855 al 17-IV-858 Benedet III Roma
105 24-IV-858 al 13-XI-867 Nicolau I
Sant Nicolau
Nicolau o Gran
°828? en Roma Scisma fociana: el y Focio, Patriarca de Constantinoble, s’excomulgan mutuament (867)
106 14-XII-867 al 14-XII-872 Hadrián II 792 en Roma Convoca o IV Concilio de Constantinoble
107 14-XII-872 all 16-XII-882 Chuan VIII °820? en Roma Evita atra scisma con a ilesia oriental y reconoix a Focio como patriarca; confirma y permite a Sant Metodio y Sant Cerilo fer a liturchia en eslau
108 16-XII-882 al 15-V-884 Marín I
entivocadament Martín II
Gallese (Italia) Esviella a excomunión contra o patriarca Focio
109 17-V-884 al IX-885 Hadrián III
Sant Hadrián
Roma
festividat: 8 de chulio
110 14-IX-885 al 14-IX-891 Esteban V u VI Roma
111 19-IX-891 al 4-IV-896 Formoso °816? n'Ostia (Italia) Heba estau excomulgau por Chuan VIII, pero dimpués lo restituyó Marín I
112 4-IV-896 al 19-IV-896 Bonifacio VI Roma? esleito con o refirme de l'emperador Lamberto d'Spoleto
113 22-V-896 al 14-VIII-897 Esteban VI u VII Roma Fa un chuicio a lo calavre de Formoso (896, synodus horrenda), nombrando-lo antipapa
114 VIII-897 al XI-897 Román Gallese (Italia) chirmán de Marín I; depuesto d’a seu Sant Pietro
115 XII-897 Teodoro II Roma restituyó a fegura de Formoso como papa; fillo d'o patriarca Focio
116 18-I-898 al 5-I-900 Chuan IX Corona a Lamberto d'Spoleto como emperador, sustituyendo a Arnulfu

Sieglo X[editar | modificar o codigo]

Num. Pontificau Nombre como pontifiz Imachen Nombre real Naixencia Notas
117 1-II-900 al VII-903 Benedet IV Roma Corona como emperador a Loís de Provenza (Loís III o ciego)
118 VII-903 a IX-903 Lión V Ardea (Italia) Depuesto por l'antipapa Cristóbal
A IX-903 a I-904 Cristofo Roma antipapa, pero dica o sieglo XX, se li consideró como papa lechitimo; deponió a o pontífiz anterior
119 29-I-904 al 14-IV-911 Serchio III Roma, en 870? Ya heba prebau de puyar dos vegadas t'a Seu de Sant Pietro; prencipio d’o periodo clamau pornocracia (por a influencia d'as mullers en a ilesia)
120 IV-911 al VI-913 Anastasio III Roma Posible fillo de Serchio III
121 7-VIII-913 al 5-II-914 Landón Landón Sabina (Italia) Zaguer pontífiz que emplega un nombre inedito, dica Chuan-Pavlo I
122 III-714 al V-728 Chuan X Tossignano (Italia), en 860 Primer papa que se posa a la cabeza d’un exercito, en a Batalla de Garigliano (916)
123 V-928 al XII-928 Lión VII Roma Muere asasinau
124 XII-928 al II-931 Esteban VII u VIII Roma Depuesto y asasinau
125 III-931 al XII-935 Chuan XI Roma, nel 911? Fillo de Serchio III; da pribilechios t’a Badía de Clunyego
126 3-I-936 al 13-VII-939 Lión VII Roma Pribilechia a reforma de Clunyego
127 14-VII-939 al X-942 Esteban VIII u IX Roma?
128 30-X-942 al 1-V-946 Marín II
entivocadament Martín III
Roma
129 10-V-946 al 8-XI-955 Agapito II Roma
130 16-XII-955 al 14-V-964 Chuan XII
O Papa Nino
Octavianu Roma, 938? Fillo d’Alberico II; depuesto entre XI-963 y II-964
A 6-XII-963 al 26-II-964 Lión VIII Roma consideráu como antipapa en iste primer periodo d’o suyo Pontificau, impuesto por Otón I
131 22-V-964 al 23-VI-964
†4-VII-966
Benedet V
O Gramatico
Roma Depuesto por Otón I y esterrau en Hamburgo
132 23-VI-964 al 1-III-965 Lión VIII Roma papa lechitimo ta iste periodo; protechiu d’Otón I
133 1-X-965 al 6-IX-972 Chuan XIII Giovanni Crescenci Roma exiliau entre aviento de 965 y o 14-XI-966; evanchelización d'hongaros y polacos
134 19-I-973 a VI-974 Benedet VI Depuesto y asasinau
A 974 Bonifacio VII Francone Ferruchi antipapa por primer vegada ; fuye enta Constantinoble
135 X-974 al 10-VII-983 Benedet VII Roma promuebe o monacau; impuesto por Sicco d'Spoleto y Otón II
136 XII-983 a IV-984
†20-VIII-984
Chuan XIV Pietro Canepanova Pavía (Italia) muere de fambre estando engarcholau
A IV-984 al 20-VII-985 Bonifacio VII Francone Ferruchi antipapa por segunda vegada; muere asasinau
137 VII-985 al 1-IV-996 Chuan XV Chuan Roma Primer papa en fer una canonización, a d'Ulrico d'Ausburgo
138 3-V-996 al 18-II-999 Gregorio V Bruno von Kärnthen
(Bruno de Carintia)
Saxonia, 972? primer papa alemán
A 997-998
†1013
Chuan XVI Giovanni Filigato Rossano (Italia) antipapa; o suyo numeral sí computa t’a o siguient papa de nombre Chuan
139 2-IV-999 al 12-V-1003 Silvestre II Gerbert d'Aurillac Alvernya (Francia), 945 primer papa francés

Baixa Edat Meya[editar | modificar o codigo]

Sieglo XI[editar | modificar o codigo]

Num. Pontificau Nombre como pontifiz Imachen Nombre real Naixencia Notas
140 13-VI-1003 al XI/XII-1003 Chuan XVII Siccone Secchi Roma
141 XII-1003 al VII-1009 Chuan XVIII Giovanni Fasano Roma Deixa a Seu de Sant Pietro
142 31-VII-1009 al 12-V-1012 Serchio IV Pietro Martino Boccadiporco Roma O califa Al-Hakil bi-Amr Allah destrui a Ilesia d’o Santo Sepulcre
143 18-V-1012 al 9-IV-1024 Benedet VIII Teofilatto dei Conti di Tusculo Roma Depuesto como papa dica 1014
A 1012 Gregorio VI Gregorio antipapa, busca o refirme de l'emperador Henrique II contra Benedet VIII
144 4-V-1024 al 20-X-1032 Chuan XIX Romano dei Conti di Tusculo Roma Chirmán de Benedet VIII; yera laico a l’inte d’a suya esleción como pontífiz
145 21-X-1032 al IX-1044
1er periodo
Benedet IX Teofilatto dei Conti di Tusculo Roma, 1012 Sobrín d’os dos papas anteriors. Gubernó en tres periodos. Forachitau d’a seu de Sant Pietro en iste primer periodo.
146 20-I-1044 al 10-IV-1045
†1063
Silvestre III Giovanni di Crescenzi Ottaviani Roma Forachitau por Benedet IX
147 10-IV-1045 al V-1044
2ndo periodo
Benedet IX Teofilatto dei Conti di Tusculo Roma, 1012 Bende o cargo pontificio a Gregorio VI
148 5-V-1045 al 20-XII-1046
†1047
Gregorio VI Giovanni Graciano Pierleoni Roma Obligau a abdicar en o sinodo de Sutri, esterrau ta Colonia
149 24-XII-1046 al 9-IX-1047 Climent II Suidger von Morsleben und Hornburg Saxonia, 1005 Corona como Emperador a Enrique III; dende alavez o cargo papal habrá de tener l'autorización de l'emperador chermanico
150 8-XI-1047 al 17-VI-1048
3er periodo
†1055 o 1056
Benedet IX Teofilatto dei Conti di Tusculo Roma, 1012 Forachitau d'o cargo papal
151 17-VII-1048 al 9-VIII-1048 Dámaso II Poppo von Brixen Bavera Nombrau por l'emperador Henrique III, no bi habió esleción papal
152 12-II-1049 al 19-IV-1054 Lión IX
Sant Lión
Bruno von Egisheim-Dagsburg Alsacia, 21-VI-1002 Se produz o cisma finitivo entre a Ilesia Occidental, catolicismo, y a Ilesia Oriental, ortodoxa (16-VII-1054)
153 13-IV-1055 al 28-VII-1057 Vítor II Gebhard Graf von Calw, Tollenstein und Hirschberg Bavera, 1018 Refuerza a condena contra o matrimonio d’os sacerdoz
154 2-VIII-1057 al 29-III-1058 Esteban IX u X Frederick de Lorena Lorena, 1020 Refuerza a Reforma Gregoriana
A 1058 al 1059
†1073 o 1080
Benedet X Giovanni Mincio Roma Antipapa
155 6-XII-1058 al 27-VII-1061 Nicolau II Gerhard de Borgonya Chevron, 990 Coronau como pontífiz o 24-I-1059; forachita y excomulga a l’antipapa Benedet X
156 30-IX-1061 al 21-IV-1073 Aleixandre II Anselmo da Baggio Milán, 1010 o 1015 A suya esleción no tenió o refirme imperial; en o 1063 trasforma a Reconquiesta en guerra santa
A 28-X-1061 al 31-V-1064
†1072
Honorio II Pietro Cadalo Verona, 1009 Antipapa, esleito como pontífiz contra Aleixandre II; sostenió, dica a suya muerte, o suyo dreito sobre a Seu de Sant Pietro.
157 22-IV-1073 al 25-V-1085 Gregorio VII
Sant Gregorio
Ildebrando Aldobrandeschi di Soana Sovana, 1020 Esleito pontífiz por aclamación popular; en o 1075 publica o Dictatus Papae
A 25-II-1080 al 8-I-1100 Climent III Wibert de Ravenna Parma, 1029 Antipapa; esleito como pontífiz por Enrique IV, a qui corona como emperador
158 24-V-1086 al 16-IX-1087 Vítor III Dauferio o Desiderio Benavent, 1026 No acceuta o cargo dica un anyo dimpués; fació una "protocruzada" en o norte d’Africa
159 12-III-1088 al 29-VII-1099 Urbán II Odón de Châtillon o de Lagery Lagery, 1042 Aprestó y organizó a Primera Cruzata (1095–99)

Sieglo XII[editar | modificar o codigo]

Num. Pontificau Nombre como pontifiz Imachen Nombre real Naixencia Notas
160 13-VIII-1099 al 21-I-1118 Pascual II Rainiero de Bieda Bieda, 1050
A IX-1100 al I-1101
†1102
Teodorico Teodorico Antipapa; nombrau papa con o refirme d'o Emperador Henrique IV. Engarcholau y esterrau por o papa Pascual II
A I-1101 al 1105 Alberto Adalberto u Alberto Antipapa; nombrau papa por l'emperador Henrique IV dimpués de l'antipapa Teodorico; engarcholau
A 18-XI-1105 al 11-IV-1111 Silvestre IV Maginulfo Roma, 1050? Antipapa; con o refirme imperial; renuncia a las pretensions sobre a Seu de Sant Pietro
161 24-I-1118 al 29-I-1119 Chelasio II Giovanni Caetani Coniulo Gayeta, 1060 Exiliau en a suya ciudat natal, morió en Clunyego (Francia)
A 10-III-1118 al 22-IV-1121
†1137
Gregorio VIII Maurice Bourdin Limousin Antipapa; esleito con o refirme imperial contra Chelasio II, fuyindo íste de Roma
162 2-II-1119 al 13-XII-1124 Calisto II Guido de Borgonya Borgonya, 1050 Esleito en Clunyego, forachitando de Roma a l'antipapa Gregorio VIII; convoca o primer concilio ecumenico en Occident (Laterán, 1123); excomulga a o Cometa Halley
A 15-XII-1124 al 21-XII-1124 Celestín II Teobaldo Boccapecora Antipapa, anque a suya esleción fue conforme. Renuncia a o cargo pontificio
163 21-XII-1124 al 13-II-1130 Honorio II Lamberto Scannabecchi Fiagnano Se creya a Orden d'o Temple
164 14-II-1130 al 24-IX-1143 Inocencio II Gregorio Papareschi Roma Ha de fuyir de Roma por l'antipapa Anacleto II. II Concilio de Laterán
A 23-II-1131 al 25-I-1138 Anacleto II Pietro Pierleoni Roma Antipapa; coronau pontífiz de vez que Inocencio II, exiliando-se íste zaguero
A 13-III-1138 al 29-V-1138 Vítor IV Gregorio Conti Antipapa; esleito como succesor de l'antipapa Anacleto II ; acceuta dimpués l'autoridat d'Inocencio II
165 26-IX-1143 al 8-III-1144 Celestín II Guido Ghefucci da Castello Città di Castello
166 12-III-1144 al 15-II-1145 Lucio II Gherardo Caccianemici dall'Orso Bolonya
167 15-II-1145 al 8-VII-1153 Euchenio III
Beato Euchenio
Pietro Bernardo dei Paganelli di Montemagno Pisa S'organiza a Segunda Cruzada
168 9-VII-1153 al 3-XII-1154 Anastasio IV Corrado della Suburra Roma
169 4-XII-1154 al 1-IX-1159 Hadrián IV Nicholas Breakspear Abbots Langley, 1100 Decreta que Irlanda pase a estar un dominio d'o rei d'Anglaterra (Henrique II)
170 7-IX-1159 al 30-VIII-1181 Aleixandre III Rolando Bandinelli Siena, 1100 III Concilio de Laterán; bula Regis Aeternis, que estableix l'anyo chubilar chacobeu
A 7-IX-1159 al 20-IV-1164 Vítor IV Ottaviano Crescenzi Ottaviani di Monticelli Antipapa; con o refirme de l'emperador Frederico I Barbarroya contra Aleixandre III
A 22-IV-1164 al 20-IX-1168 Pascual III Guido Cremona Antipapa; succesor de l'antipapa Vítor IV; canonizó a Carlos Magno (canonización no reconoixida por a Ilesia Catolica)
A IX-1168 al 29-VIII-1178
†1184
Calisto III Giovanni di Struma Antipapa; con o refirme de l'emperador Frederico Barbarroya
A 29-III-1179 al I-1180 Inocencio III Lando Sitino Sezce Antipapa; cuarto y zaguer opositor a Aleixandre III
171 1-IX-1181 al 25-XI-1185 Lucio III Ubaldo Allucingoli Lucca, 1097 Prencipia a parar a Tercera Cruzada, morindo antes de veyer-la feita
172 25-XI-1185 al 20-X-1187 Urbán III Uberto Crivelli Cuggiono, 1120 Perda de Cherusalem
173 21-X-1187 al 17-XII-1187 Gregoriu VIII Alberto de Morra Benevento, 1100 Organiza a Tercer Cruzada
174 19-XII-1187 al 27-III-1191 Climent III Paolo Scolari Roma Fa a Tercer Cruzada
175 30-III-1191 al 8-I-1198 Celestín III Giacinto Bobone Roma, 1106

Sieglo XIII[editar | modificar o codigo]

Num. Pontificau Nombre como pontifiz Imachen Escudo Nombre real Naixencia Notas
176 8-I-1198 al 16-VII-1216 Inocencio III Lotario dei Conti di Segni Gavignano, 1160 Zaguer pontífiz esleito o mesmo día d’a muerte d’o predecesor; IV Concilio de Laterán (1215)
177 18-VII-1216 al 18-III-1227 Honorio III Cencio Savelli Roma, 1160 Organiza a Cinquena Cruzada
178 19-III-1227 al 22-VIII-1241 Gregorio IX Ugolino dei Conti di Segni Anagni, 1145? Sesta Cruzada, feita por l'emperador Frederico II, que será dimpués excomulgau
179 25-X-1241 al 10-XI-1241 Celestín IV Goffredo Castiglioni Milán Muere antes d’a suya consagración como papa
180 25-VI-1243 al 7-XII-1254 Inocencio IV Sinibaldo Fieschi Chenova, 1195? I Concilio de León d'el Roine (1245)
181 12-XII-1254 al 25-V-1261 Aleixandre IV Rinaldo dei Conti di Segni Anagni, 1199? Apreba a creyación d'a Universidat de Salamanca (1255)
182 29-VIII-1261 al 2-X-1264 Urbán IV Jacques Pantaléon Troyes, 1195? Nunca no vivió en Roma; vedó, sin garra consecuencia practica, a traducción y estudio d'Aristótil
183 5-II-1265 al 29-XI-1269 Climent IV Guy Foucois o Foucault o Foulques Saint Gilles, 23-XI de 1190? Tomás d'Aquino escribe a Summa Theologiae
184 1-IX-1271 al 10-I-1276 Gregorio X
Beato Gregorio
Tebaldo Visconti Piacenza, 1210 A esleción d'o nuevo papa se fa, por primer vegada, en forma de conclave; prebatina de reconciliación con a Ilesia Ortodoxa; II Concilio de Lión (1274)
185 21-I-1276 al 22-VI-1276 Inocencio V
Beato Inocencio
Pierre Tarentaise Champagny, 1225? Mira d'organizar una cruzada p'aduyar a Castiella en a Reconquiesta
186 11-VII-1276 al 18-VIII-1276 Hadrián V Ottobono Fieschi Chenova, 1205 Muere antes d'a suya consagración
Ø 5-IX-1276 al 6-IX-1276 Gregorio XI Vicedomino de Vicedominis, Guglielmo Visconti Esleito como papa, pero muere mesmo antes d'estar proclamau como pontífiz con a formula ‘’Habemus Papam’’
187 8-IX-1276 al 20-V-1277 Chuan XXI Pedro Julião o Hispano Lisbona, 1210? Esculle, entivocau, o nobre de Chuan XXI, en cuenta de Chuan XX
188 25-XI-1277 al 22-VIII-1280 Nicolau III Giovanni Gaetano Orsini Roma, 1210
189 22-II-1281 al 28-III-1285 Martín IV Simon de Brion Touraine, 1210?
190 2-IV-1285 al 3-IV-1287 Honorio IV Giacomo Savelli Roma, 1210
191 22-II-1288 al 4-IV-1292 Nicolau IV Girolamo Masci Ascoli, 30-IX-1227
192 5-VII-1294 al 13-XII-1294
†19-V-1296
Celestín V
Sant Celestín V
Pietro Angeleri da Morrone Moline Deixa a Seu de Sant Pietro
festividat: 19 de mayo
193 24-XII-1294 al 11-X-1303 Bonifacio VIII Benedetto Caetani Anagni, 1235? Habría d'haber estau Bonifacio VII, ya que o que leba ista numeración, ye considerau antipapa

Sieglo XIV[editar | modificar o codigo]

Num. Pontificau Nombre como pontifiz Imachen Escudo Nombre real Naixencia Notas
194 22-X-1303 al 7-VII-1304 Benedet XI
Beato Benedet XI
Nicola Boccasini Treviso, 1240 Muere enberenau, en Perugia
festividat: 7 de chulio
195 5-VII-1305 al 20-IV-1314 Climent V Bertrand de Got Villandraut, 1264 Esleito en Perugia y coronau en Lyon, tresladó a corte pontificia t'Avinyón (1309), estando o primer papa d’Avinyón; suprime a Orden d’o Temple con a bula Vox in excelso (13-IV-1312)
196 7-VIII-1316 al 4-XII-1334 Chuan XXII Jacques d'Euse o Duèse Cahors, 1249 Papa d'Avinyón; esleito pontífiz dimpués de dos anyos d'interregnum; establió o Tribunal d'a Rota y a festividat d’a Santisma Trinidat
A 12-V-1328 al 25-VIII-1330
†16-XI-1333
Nicolau V Pietro Rainalducci Corvaro Nombrau pontífiz por Loís IV de Bavera (excomulgau por o papa Chuan XXII); ha de fuyir de Roma, renunciando y acceutando l'autoridat de Chuan XXII
197 20-XII-1334 al 25-IV-1342 Benedet XII Jacques Fournier Saverdun, 1285? Papa d'Avinyón
198 7-V-1342 al 6-XII-1352 Climent VI Pierre Roger Limoges, 1291 Papa d'Avinyón; peste negra en Europa (a gran mortalera) (1347–1351)
199 18-XII-1352 al 12-IX-1362 Inocencio VI Étienne Aubert Beyssac, 1282 Papa d'Avinyón
200 28-X-1362 al 19-XII-1370 Urbán V
Beato Urbano V
Guillaume Grimoard Grizac, 1310 Torna ta Roma por un curto periodo (1367–1370), tornando de nuevas t'Avinyón
201 30-XII-1370 al 26-III-1378 Gregorio XI Pierre Roger de Beaufort Limoges, 1330? Papa d'Avinyón; torna ta Roma
202 8-IV-1378 al 15-X-1389 Urbán VI Bartomoleo Prignano Nápoles, 1318? Prencipia a Gran Scisma d'Occident
A 20-IX-1378 al 16-IX-1394 Climent VII Robertu de Xinebra Annecy, 1342? Antipapa d'a Gran Scisma, esleito como papa por os cardenals que heban esleito a Urbán VI; instala a suya cort en Avinyón; tien o refirme d'os reinos ibericos, nordicos y francés
203 2-XI-1389 al 1-XI-1404 Bonifacio IX Pietro Tomacelli Nápols, 1356? Escolmulga a l'antipapa d'Avinyón Climent VII

Sieglo XV[editar | modificar o codigo]

Num. Pontificau Nombre como pontifiz Imachen Escudo Nombre real Naixencia Notas
A 28-IX-1394 al 27-XI-1423 Benedet XIII
o Papa Luna
Pero Martínez de Luna y Gotor Illueca, 1328? antipapa d'Avinyón; depuesto como pontífiz en os Concilios de Pisa de 1409 y de Gonstanza de 1417, pero no rebla. S'exella en Peniscola, estando o Reino d'Aragón o zaguer estau que li reconoix como pontífiz
204 17-X-1404 al 6-XI-1406 Inocencio VII Cosimo de'Migliorati Sulmona, 1336?
205 30-XI-1406 al 4-VII-1415
†18-X-1417
Gregorio XII Angelo Correr Venecia, 1326? Depuesto como pontífiz en o Concilio de Pisa (1409), que no reconoix; renuncia en o Concilio de Gostanza (4-VII-1415)
A 26-VI-1409 al 3-V-1410 Aleixandre V Pietro Philargi Creta, 1340 Antipapa de Pisa; pontífiz que reina en o mesmo tiempo que o papa Gregorio XII y l'antipapa Benedet XIII
A 24-V-1410 al 29-V-1415
†27-XII-1419
Chuan XXIII Baldassare Cossa Nápoles, 1370 Antipapa de Pisa; preside o Concilio de Gostanza
206 11-XI-1417 al 20-II-1431 Martín V Oddone Colonna Genazzano, 1368 Esleito pontífiz en o Concilio de Gostanza, que remata a Schisma d'Occident; restitui Roma como seu pontificia
A 10-VI-1423 al 26-VII-1429
†28-XII-1446
Climent VIII Gil Sánchez Munyoz y Carbón Teruel, 1369? Antipapa; se sozmete a la obediencia d'o papa Martín V
a 1424–1429 Benedet XIV
Primer Benedet XIV
Bernard Garnier Antipapa no reconoixiu; nombrau cardenal por l'antipapa Benedet XIII, y esleito como pontífiz por Jean Carrier
a 1430–1437 Benedet XIV
Segundo Benedet XIV
Jean Carrier Antipapa no reconoixiu; nombrau cardenal por l'antipapa Benedet XIII; mantién o mesmo nombre y numero que o suyo predecesor
207 3-III-1431 al 23-II-1447 Euchenio IV Gabriele Condulmer Venecia, 1383
A 5-XI-1439 al 7-IV-1449
†7-I-1451
Felis V Amedeo VIII de Saboya y Berri Chambéry, 4-IX-1383 Zaguer antipapa; esleito papa en o Concilio de Basilea; se sozmete a l'autoridat d'o papa Nicolau V
208 6-III-1447 al 24-III-1455 Nicolau V Tommaso Parentucelli Sarzana, 15-XI-1397 Estableix a Biblioteca Vaticana en 1448; fin de l'Imperio Bizantín con a cayida de Constantinoble (29-V-1453)
209 8-IV-1455 al 6-VIII-1458 Calisto III Alfonso de Borcha (Borgia) Exativa Aprestó una cruzada contra l'Imperio Otomán con a ideya de reconquerir Constantinoble; anula la condena contra Chuana d'Arco
210 19-VIII-1458 al 15-VIII-1464 Pío II Enea Silvio Piccolomini Corsignano, 18-X-1405
211 30-VIII-1464 al 26-VII-1471 Pavlo II Pietro Barbo Venecia, 23-II-1417
212 9-VIII-1471 al 12-VIII-1484 Sisto IV Francesco della Rovere Savona, 21-VII-1414 Permite a creyación d'o Tribunal d'a Inquisición en Aragón y Castiella; estatuyó a festividat d'a Immaculada Concepción o 8 d'aviento; se construi a Capiella Sistina
213 29-VIII-1484 al 25-VII-1492 Inocencio VIII Giovanni Battista Cybo Chenova, 1432 Atorga a Fernando II d'Aragón y Isabela de Castiella o títol de Catolica Machestat dimpués d'a conquiesta de Granada
214 11-VIII-1492 al 18-VIII-1503 Aleixandre VI Roderic de Borcha (Rodrigo de Borcha) Exativa, 1-I-1431 Marca las zonas d'influencia de Castiella y Portugal ta o “Nuevo Mundo” (1493)

Edat Moderna[editar | modificar o codigo]

Sieglo XVI[editar | modificar o codigo]

Num. Pontificau Nombre como pontifiz Imachen Escudo Nombre real Naixencia Notas
215 22-IX-1503 al 18-X-1503 Pío III Francesco Todeschini Piccolomini Siena, 29-V-1439 Engarchola a César Borcha
216 1-XI-1503 al 21-II-1513 Chulio II Giuliano della Rovere Albisola, 5-XII-1443 Enceta a construcción d'a Basilica de Sant Pero
217 11-III-1513 al 1-XII-1521 Lión X Giovanni di Lorenzo de’Medici Florencia, 11-XII-1475 Martín Lutero rompe con Roma y prencipia o Protestantismo
218 9-I-1522 al 14-IX-1523 Hadrián VI Adriaan Florenszoon Boeyens Utrecht, 2-III-1459 Antes de pontífiz, estió o tutor de Carlos I, y rechent en Espanya
219 19-XI-1523 al 25-IX-1534 Climent VII Giulio de'Medici Florencia, 26-V-1478 Carlos I saquea Roma (1527)
220 13-X-1534 al 10-XI-1549 Pavlo III Alessandro Farnese Canino, 29-II-1468 Escomencipia o Concilio de Trento (13-XII-1545)
221 7-II-1550 al 23-III-1555 Chulio III Giovanni Maria Ciocchi del Monte Roma, 10-IX-1487
222 9-IV-1555 al 1-V-1555 Marcelo II Marcello Cervini Montefano, 6-V-1501 Mantenió o suyo nombre de Naixencia
223 23-V-1555 al 18-VIII-1559 Pavlo IV Giovanni Pietro Carafa Carpiglia Irpina, 28-VI-1476 Primer edición de l’Index Librorum Prohibitorum
224 25-XII-1559 al 9-XII-1565 Pío IV Giovanni Angelo Medici Milán, 31-III-1499 Zarra o Concilio de Trento (3-XII-1563)
225 7-I-1566 al 1-V-1572 Pío V
Sant Pío
Antonio Michele Ghislieri Bosco Marengo, 17-I-1504 Excomulga a Isabel I d'Anglaterra; estatueix a Misa Tridentina
226 14-V-1572 al 10-IV-1585 Gregorio XIII Ugo Buoncompagni Bolonya, 1-I-1502 Se reforma o calendario chuliano (4/15-X-1582)
227 24-IV-1585 al 27-VIII-1590 Sisto V Felice Peretti Grottammare, 13-XII-1521
228 15-IX-1590 al 27-IX-1590 Urbán VII Giovanni Battista Castagna Roma, 4-VIII-1521 Muere antes d’a suya consagración como pontífiz
229 5-XII-1590 al 16-X-1591 Gregorio XIV Niccolò Sfondrati Somma Lombardo, 11-II-1535 excomulga a Henrique IV de Francia
230 29-X-1591 al 30-XII-1591 Inocencio IX Giovanni Antonio Facchinetti Bolonya, 20-VII-1519
231 30-I-1592 al 3-III-1605 Climent VIII Ippolito Aldobrandini Fano, 24-II-1536 Condena y fa executar por erechía a Giordano Bruno

Sieglo XVII[editar | modificar o codigo]

Num. Pontificau Nombre como pontifiz Imachen Escudo Nombre real Naixencia Notas
232 1-IV-1605 al 27-IV-1605 Lión XI Alessandro Ottaviano de'Medici Florencia, 2-VI-1535
233 16-V-1605 al 28-I-1621 Pavlo V Camillo Borghese Roma, 17-IX-1552 Mira d’aturar a Galileo Galilei
234 9-II-1621 al 8-VII-1623 Gregorio XV Alessandro Ludovisi Bolonya, 9-I-1554 Promulga as bulas Aeterni Patris Filius y Decet Romanorum Pontificem, que regulan a esleción papal en os conclaves dica hue
235 6-VIII-1623 al 29-VII-1644 Urbán VIII Maffeo Barberini Florencia, 5-IV-1568 Se fa o chudicio contra Galileo Galilei (23-IX-1632 al 22-VI-1633); no reconoix a independencia de Portugal
236 15-IX-1644 al 7-I-1655 Inocencio X Giovanni Battista Pamphilj Roma, 6-V-1574 Declara nulos os tractaus de paz de Westfalia; tampoco no reconoix a independencia de Portugal
237 7-IV-1655 al 22-V-1667 Aleixandre VII Fabio Chigi Siena, 13-II-1599 Recibe a a reina de Suecia, que plegaba de combertir-se t’a fe catolica
238 20-VI-1667 al 9-XII-1669 Climent IX Giulio Rospigliosi Pistoia, 28-I-1600 Bernini remata a columnata d’a Plaza de Sant Pietro
239 29-IV-1670 al 22-VII-1676 Climent X Emilio Bonaventura Altieri Roma, 13-VII-1590
240 21-IX-1676 al 12-VIII-1689 Inocencio XI
Beato Inocencio
Benedetto Odescalchi Como, 16-V-1611
241 6-X-1689 al 1-II-1691 Aleixandre VIII Pietro Vito Ottoboni Venecia, 22-IV-1610 Periodo de nepotismo papal
242 12-VII-1691 al 27-IX-1700 Inocencio XII Antonio Pignatelli Nápoles, 13-III-1615 Luita contra o nepotismo papal

Sieglo XVIII[editar | modificar o codigo]

Num. Pontificau Nombre como pontifiz Imachen Escudo Nombre real Naixencia Notas
243 23-XI-1700 al 19-III-1721 Climent XI Giovanni Francesco Albani Urbino, 23-VII-1649 Refirma a l'Archiduque Carlos d'Austria como rei d'Espanya
244 18-V-1721 al 7-III-1724 Inocencio XIII Michelangelo Conti Poli, 13-V-1655
245 29-V-1724 al 21-II-1730 Benedet XIII Pietro Francesco Orsini Gravina in Puglia, 2-II-1649 Inagura a escalinata d’a Piazza di Spagna, en 1725
246 16-VII-1730 al 6-II-1740 Climent XII Lorenzo Corsini Florencia, 7-IV-1652 Promulga a bula In Eminenti, o primer decreto papal contra a Masonería
247 17-VIII-1740 al 3-V-1758 Benedet XIV Prospero Lorenzo Lambertini Bolonya, 31-III-1675 Papa ilustrau; manda borrar d’o index de libros vedaus o De Revolutione, de Galileo Galilei
248 6-VII-1758 al 2-II-1769 Climent XIII Carlo della Torre di Rezzonico Venecia, 17-III-1693 Refirma a la Companyía de Chesús cedende-le parte d’as suyas posesions
249 19-V-1769 al 22-IX-1774 Climent XIV Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli Sant'Arcangelo di Romagna, 31-X-1705 Promulga o Dominus ac Redemptor (disolución d’a Companyía de Chesús)
250 15-II-1775 al 29-VIII-1799 Pío VI Giovanni Angelo Braschi Cesena, 27-XII-1717 Condena a Revolución Francesa; ye preso en 1798 y deportau ta Valence-sur-Rhône, an que muere

Edat Contemporania[editar | modificar o codigo]

Sieglo XIX[editar | modificar o codigo]

Num. Pontificau Nombre como pontifiz Imachen Escudo Nombre real Naixencia Notas
251 14-III-1800 al 20-VIII-1823 Pío VII Barnaba Chiaramonti Cesena, 14-VIII-1742 Unche como emperador a Napoleón; ye engarcholau por iste (1809–1814)
252 28-IX-1823 al 10-II-1829 Lión XII Annibale Sermattei della Genga Genga, 22-VIII-1760 Se posiciona contra bels enantos medicos como a vacuna contra a picueta
253 31-III-1829 al 1-XII-1830 Pío VIII Francesco Saverio Castiglioni Cingoli, 20-XI-1761
254 2-II-1831 al 1-VI-1846 Gregorio XVI Bartolomeo Alberto Cappellari Belluno, 8-IX-1765 Zaguer pontífiz que no ye bispe
255 16-VI-1846 al 7-II-1878 Pío IX
Beato Pío IX
Giovanni Maria Mastai Ferretti Senigallia, 13-V-1792 Comboca o Concilio Vaticano I (8-XII-1869 al 20-X-1870); fin d'os Estaus Pontificios (20-IX-1870)
festividat: 7 de febrero
256 20-II-1878 al 20-VII-1903 Lión XIII Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pecci Carpineto Romano, 2-III-1810 Enciclica Rerum Novarum; enceta l'amanamiento t'as Ilesias Anglicana y Ortodoxa

Sieglo XX[editar | modificar o codigo]

Num. Pontificau Nombre como pontifiz Imachen Escudo Nombre real Naixencia Notas
257 9-VIII-1903 al 20-VIII-1914 Pío X
Sant Pío
Giuseppe Melchiorre Sarto Riese, 2-VI-1835 Ordena a redacción d’o Codex Iuris Canonici
258 6-IX-1914 al 22-I-1922 Benedet XV Giacomo della Chiesa Chenova, 21-XI-1854 I Guerra Mundial
259 9-II-1922 al 10-II-1939 Pío XI Ambrogio Damiano Achille Ratti Desio, 31-V-1857 Se creya o estau d'a Ciudat d'o Vaticano, con a sinyadura d'os Pautos d'o Laterán (11-II-1929)
260 12-III-1939 al 9-X-1958 Pío XII Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli Roma, 2-III-1876 II Guerra Mundial
261 4-XI-1958 al 3-VI-1963 Chuan XXIII
Beato Chuan XXIII
Angelo Giuseppe Roncalli Sotto il Monte, 25-XI-1881 Escomienza o Concilio Vaticano II (25-I-1959)
262 30-VI-1963 al 6-VIII-1978 Pavlo VI Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini Concesio, 26-IX-1897 Conclui o Concilio Vaticano II (1965)
263 26-VIII-1978 al 28-IX-1978 Chuan-Pavlo I Albino Luciani Canale d'Agordo, 17-X-1912 Primer papa con dos nombres pontificios
264 16-X-1978 al 2-IV-2005 Chuan-Pavlo II Karol Józef Wojtyła Wadowice, 18-V-1920 Primer papa no italiano en mas de cuatre sieglos

Sieglo XXI[editar | modificar o codigo]

Num. Pontificau Nombre como pontifiz Imachen Escudo Nombre real Naixencia Notas
265 19-IV-2005 a 28-II-2013 Benedet XVI Joseph Alois Ratzinger Marktl am Inn, 16-IV-1927 Primera renuncia d'un Papa en as zagueras 600 anyadas.
266 13-III-2013 dica l'actualidat Francisco Jorge Mario Bergoglio Buenos Aires, 17-12-1936 Primer papa chesuita y primer papa hispano-americano.