Premio Nobel de Fisica

De Biquipedia
Traducción.png
Ista pachina actualment ye traducindo-se.

O Premio Nobel de Fisica ye uno d'os Premios Nobel, conceditos cada anyada por a Fundación Nobel, seguntes o testamento d'o quimico sueco Alfred Nobel ta recompensar a troballa u millora más important en Fisica. Tién una dotación economica de 10 millons de coronas suecas d'alto u baixo un milión de euros.

Relación de ganadors d'o Premio Nobel de Fisica[editar | modificar o codigo]

Anyo Nombre % País Citación
1901 Wilhelm Conrad Röntgen 1 Flag of Germany (1867–1918).svg Imperio alemán Por os suyos servicios extraordinarios prestatos en descubrir os rayos que luego recibioron o nombre que lis donó.
1902 Hendrik Antoon Lorentz 1/2 Flag of the Netherlands.svg Países Baixos Por os suyos servicios extraordinarios en as suyas investigacions sobre a influencia d'o magnetismo en os fenomenos de radiación.
Pieter Zeeman 1/2
1903 Antoine Henri Becquerel 1/2 Flag of France.svg Francia Por os suyos servicios extraordinarios en descubrir a radioactividat espontania.
Pierre Curie 1/4 Flag of France.svg Francia Por os suyos servicios extraordinaios en as suyas rechiras de conchunto sobre os fenomenos radioactivos descubiertos por Henri Becquerel.
Marie Curie, de soltera Sklodowska 1/4
1904 Lord Rayleigh (John William Strutt) 1 Flag of the United Kingdom (3-5).svg Reino Uniu Por as suyas investigacions sobre as densidatz d'os gases más importants, y por descubrir o argón en relación con istos estudios.
1905 Philipp Eduard Anton von Lenard 1 Flag of Germany (1867–1918).svg Imperio alemán Por os suyos treballos sobre os rayos catodicos.
1906 Joseph John Thomson 1 Flag of the United Kingdom (3-5).svg Reino Uniu Por os grans meritos d'as suyas rechiras teoricas y experimentals sobre a conducción d'a electricidat por os gases.
1907 Albert A. Michelson 1 Flag of the United States.svg Estaus Unius Por os suyos instrumentos opticos de precisión y as rechiras espectroscopicas y metrolochicas feitas con ells.
1908 Gabriel Lippmann 1 Flag of France.svg Francia Por o suyo metodo de reproducción fotografica d'as colors basato en o fenomeno d'a interferencia.
1909 Guglielmo Marconi 1/2 Flag of Italy (1861–1946).svg Reino d'Italia Por as suyas contrebucions a o desembolique d'a telegrafía sin de filos.
Karl Ferdinand Braun 1/2 Flag of Germany (1867–1918).svg Imperio alemán
1910 Johannes Diderik van der Waals 1 Flag of the Netherlands.svg Países Baixos Por os suyos treballos en a Equación d'estato de van der Waals d'os gases y liquidos.
1911 Wilhelm Wien 1 Flag of Germany (1867–1918).svg Imperio alemán Por os suyos descubrimientos sobre a Lei de Wien sobre a calor.
1912 Nils Gustaf Dalén 1 Flag of Sweden.svg Suecia Por a invención d'os reguladors automaticos emplegatos con os acumuladors de gas ta iluminación de faros y balizas.
1913 Heike Kamerlingh Onnes 1 Flag of the Netherlands.svg Países Baixos Por as suyas rechiras sobre as propiedatz d'a materia en temperaturas baixas, que conducioron, entre d'atros, a la producción d'helio liquido.
1914 Max von Laue 1 Flag of Germany (1867–1918).svg Imperio alemán Por o suyo descubrimiento d'a difracción d'os rayos X por os cristals.
1915 Sir William Henry Bragg 1/2 Flag of the United Kingdom (3-5).svg Reino Uniu Por as suyas contrebucions a l'analís d'a estructura cristalina emplegando os rayos X.
William Lawrence Bragg 1/2
1916 No concedito 1 O importe se destinó a o fondo especial d'ista sección d'o premio.
1917 Charles Glover Barkla 1 Flag of the United Kingdom (3-5).svg Reino Uniu Por o suyo descubrimiento d'os rayos Röntgen caracteristicos d'os elementos.
1918 Max Karl Ernst Ludwig Planck 1 Flag of Germany (1867–1918).svg Imperio alemán En agradecimiento por os servicios prestatos ta l'abance d'a Fisica y por o descubrimiento d'os quanta d'enerchía.
1919 Johannes Stark 1 Flag of Germany (3-2 aspect ratio).svg Alemanya Por o suyo descubrimiento d'o efecto Doppler en os rayos canals y d'a deseparación d'os rayos espectrals por un campo electrico.
1920 Charles Édouard Guillaume 1 Flag of Switzerland.svg Suiza En agradecimiento por os servicios prestatos en relación con as mesuras de precisión en Fisica por o descubrimiento d'as aliacions d'acero y niquel.
1921 Albert Einstein 1 Flag of Germany (3-2 aspect ratio).svg Alemanya
Flag of Switzerland.svg Suiza
Por os suyos servicios a la Fisica Teorica y por a esplicación d'o efecto fotoelectrico
1922 Niels Henrik David Bohr 1 Flag of Denmark.svg Dinamarca Por as suyas contrebucions a la investigación d'a estructura d'os atomos y sobre os rayos que n'emiten.
1923 Robert Andrews Millikan 1 Flag of the United States.svg Estaus Unius Por os suyos treballos sobre a carga elemental d'electricidat y sobre l'efecto fotoelectrico.
1924 Karl Manne Georg Siegbahn 1 Flag of Sweden.svg Suecia Por os suyos descubrimientos y as suyas investigacions en o campo d'a espectroscopia d'os rayos X.
1925 James Franck 1/2 Flag of Germany (3-2 aspect ratio).svg Alemanya Por o suyo descubrimiento d'as leis d'a colisión d'un electrón con un atomo.
Gustav Hertz 1/2
1926 Jean Baptiste Perrin 1 Flag of France.svg Francia Por os suyos treballos sobre a estructura discontina d'a materia, y especialment por o suyo descubrimiento d'o equilibrio de sedimentación.
1927 Arthur Holly Compton 1/2 Flag of the United States.svg Estaus Unius Por o suyo decubrimiento d'o efecto a que dio o suyo nombre.
Charles Thomson Rees Wilson 1/2 Flag of the United Kingdom (3-5).svg Reino Uniu Por o suyo metodo ta fer vesibles por condensación de vapor as trachectorias d'as particlas cargatas electricament.
1928 Owen Willans Richardson 1 Flag of the United Kingdom (3-5).svg Reino Uniu Pur os suyos treballos sobre o fenomeno termo-ionico, y especialment por o suyo descubrimiento d'a lei que recibe o suyo nombre.
1929 Prencipe Louis-Victor Pierre Raymond de Broglie 1 Flag of France.svg Francia Por o suyo descubrimiento d'a naturaleza ondulatoria d'os electrons.
1930 Sir Chandrashekhara Venkata Râman 1 Flag of India.svg India Por os suyos treballos sobre a difusión d'a luz y por o descubrimiento d'o efecto que recibe o suyo nombre.
1931 No concedito 1 Importe adhibito a o fundo especial d'ista sección d'o Premio.
1932 Werner Karl Heisenberg 1 Flag of Germany (3-2 aspect ratio).svg Alemanya Por a creación d'a mecanica quantica, conducindo as suyas aplicacions, entre atros, a o descubrimiento d'as formas alotropicas d'o hidrocheno.
1933 Erwin Schrödinger 1/2 Flag of Austria.svg Austria Por o descubrimiento de nuevas formas productivas d'a teoría atomica.
Paul Adrien Maurice Dirac 1/2 Flag of the United Kingdom (3-5).svg Reino Uniu
1934 No concedito 1/3 Importe adhibito en un tercio a o fundo prencipal d'o Premio.
2/3 Importe adhibito en dos tercios a o fundo especial d'iste Premio.
1935 James Chadwick 1 Flag of the United Kingdom (3-5).svg Reino Uniu Por o suyo descubrimiento d'o neutrón.
1936 Victor Franz Hess 1/2 Flag of Austria.svg Austria Por o suyo descubrimiento d'os rayos cosmicos.
Carl David Anderson 1/2 Flag of the United States.svg Estaus Unius Por o suyo descubrimiento d'o positrón.
1937 Clinton Joseph Davisson 1/2 Flag of the United States.svg Estaus Unius Por o suyo descubrimiento experimental d'a difrección d'os electrons por os cristals.
George Paget Thomson 1/2 Flag of the United Kingdom (3-5).svg Reino Uniu
1938 Enrico Fermi 1 Flag of Italy (1861–1946).svg Reino d'Italia Por as suyas demostracions d'a existencia d'elementos radiactivos nuevos produeitos por a irradiación neutronica, e por o descubrimiento correlativo d'as reaccions nucleyars causadas por os neutrons lentos.
1939 Ernest Orlando Lawrence 1 Flag of the United States.svg Estaus Unius Por a invención y desembolique d'o ciclotrón, y por os resultatos obtenitos con él, especialment con os elementos radioactivos artificials. .
1940 No concedito 1/3 Importe adhibito en un tercio a o fundo prencipal d'o Premio.
2/3 Importe adhibito en dos tercios a o fundo especial d'iste Premio.
1941 No concedito 1/3 Importe adhibito en un tercio a o fundo prencipal d'o Premio.
2/3 Importe adhibito en dos tercios a o fundo especial d'iste Premio.
1942 No concedito 1/3 Importe adhibito en un tercio a o fundo prencipal d'o Premio.
2/3 Importe adhibito en dos tercios a o fundo especial d'iste Premio.
1943 Otto Stern 1 Flag of the United States.svg Estaus Unius Por as suyas contrebucions a o desembolique d'o metodo d'os jets moleculars y o suyo descubrimiento d'o momento magnetico d'o protón.
1944 Isidor Isaac Rabi 1 Flag of the United States.svg Estaus Unius Por o suyo metodo de resonancia ta rechistrar as propiedatz magneticas d'os nuclios atomicos.
1945 Wolfgang Pauli 1 Flag of Austria.svg Austria Por o suyo descubrimiento d'o prencipio d'exclusión u principio de Pauli.
1946 Percy Williams Bridgman 1 Flag of the United States.svg Estaus Unius Por o suyo invento d'un aparato que produz presions extremadament elevatas, y por os suyos descubrimientos feitos con ixe mesmo aparato en o campo d'a fisica d'as altas presions.
1947 Sir Edward Victor Appleton 1 Flag of the United Kingdom (3-5).svg Reino Uniu Por as suyas rechiras en fisica de l'alta atmosfera, y mas que mas por o suyo descubrimiento d'a dita capa d'Appleton.
1948 Patrick Maynard Stuart Blackett 1 Flag of the United Kingdom (3-5).svg Reino Uniu Por o desembolique d'o metodo de camara de boira u camara Wilson y os descubrimientos feitos con iste metodo en a fisica nucleyar y a radiación cosmica.
1949 Hideki Yukawa (湯川 秀樹) 1 Flag of Japan.svg Chapón Por a predicción d'a existencia d'os mésons dende treballos teoricos sobre fuerzas nucleyars.
1950 Cecil Frank Powell 1 Flag of the United Kingdom (3-5).svg Reino Uniu Pour le développement de la méthode photographique d'étude des processus nucléaires, et pour ses découvertes sud les mésons en utilisant cette méthode.
1951 Sir John Douglas Cockcroft 1/2 Flag of the United Kingdom (3-5).svg Reino Uniu Pour leurs travaux d'avant-garde sud la transmutation des noyaux atomiques par des particules atomiques accélérées artificiellement.
Ernest Thomas Sinton Walton 1/2 Flag of Ireland.svg Irlanda
1952 Felix Bloch 1/2 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour leur développement de nouvelles méthodes de mesures magnétiques nucléaires de précision et leurs découvertes corrélatives.
Edward Mills Purcell 1/2
1953 Frits (Frederik) Zernike 1 Flag of the Netherlands.svg Países Baixos Pour sa démonstration de la méthode du contraste de phase, et particulièrement pour son invention du microscope à contraste de phase.
1954 Max Born 1/2 Flag of the United Kingdom (3-5).svg Reino Uniu Pour sa recherche fondamentale en mécanique quantique, en particulier pour son interpétation statistique de la fonction d'onde.
Walther Bothe 1/2 Flag of Germany.svg Alemanya Ozidental Pour la méthode des coïncidences et pour ses découvertes faites avec elle.
1955 Willis Eugene Lamb 1/2 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour ses découvertes concernant la structure fine du spectre de l'hydrogène.
Polykarp Kusch 1/2 Por a suya mesura de precisión d'o momento magnetico d'o electrón.
1956 William Bradford Shockley 1/3 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour leurs recherches sud les semiconducteurs et leur découverte de l'effet transistor.
John Bardeen 1/3
Walter Houser Brattain 1/3
1957 Chen Ning Yang (楊振寧) 1/2 Flag of the People's Republic of China.svg China Pour leur analyse approfondie des lois dites de parité, qui a conduit à d'importantes découvertes sud les particules élémentaires.
Tsung-Dao Lee (李政道) 1/2
1958 Pavel Alexeievitch Tcherenkov (Павел Алексеевич Черенков) 1/3 Flag of the Soviet Union.svg Unión Sobietica Pour la découverte et l'interprétation de l'effet Tcherenkov.
Ilja Mikhailovitch Frank (Илья Михайлович Франк) 1/3
Igor Evguenievitch Tamm (Игорь Евгеньевич Тамм) 1/3
1959 Emilio Gino Segrè 1/2 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour leur découverte de l’antiproton.
Owen Chamberlain 1/2
1960 Donald Arthur Glaser 1 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour l'invention de la chambre à bulles.
1961 Robert Hofstadter 1/2 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour ses études d'avant-garde sud la diffusion des électrons par les noyaux atomiques et pour ses découvertes ainsi faites sud la structure des nucléons.
Rudolf Ludwig Mössbauer 1/2 Flag of Germany.svg Alemanya Ozidental Pour ses recherches sud l'absorption résonnante de rayons gammas et sa découverte corrélative de l'effet qui porte son nom.
1962 Lev Davidovitch Landau (Лев Давидович Ландау) 1 Flag of the Soviet Union.svg Unión Sobietica Pour ses théories d'avant-garde sud la matière condensée, en particulier l'hélium liquide.
1963 Eugene Paul Wigner 1/2 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour ses contributions à la théorie du noyau atomique et des particules élémentaires, en particulier par la découverte et l'application de principes fondamentaux de symétrie.
Maria Goeppert-Mayer 1/4 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour leurs découvertes sud la structure en couches du noyau atomique.
J. Hans D. Jensen 1/4 Flag of Germany.svg Alemanya Ozidental
1964 Charles Hard Townes 1/2 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour des travaux fondamentaux dans le domaine de l'électronique quantique, conduisant à la construction d'oscillateurs et d'amplificateurs basés sud le principe du maser-laser.
Nicolay Gennadiyevitch Basov (Николай Геннадиевич Басов) 1/4 Flag of the Soviet Union.svg Unión Sobietica
Aleksandr Mikhailovitch Prokhorov (Александр Михайлович Прохоров) 1/4
1965 Sin-Itiro Tomonaga (朝永 振一郎) 1/3 Flag of Japan.svg Chapón Pour leurs travaux fondamentaux sud l'électrodynamique quantique, avec des conséquences profondes sud la physique des particules élémentaires.
Julian Schwinger 1/3 Flag of the United States.svg Estaus Unius
Richard P. Feynman 1/3
1966 Alfred Kastler 1 Flag of France.svg Francia Pour la découverte et le développement de méthodes optiques pour l'étude des résonances hertziennes dans les atomes.
1967 Hans Albrecht Bethe 1 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour ses contributions à la théorie des réactions nucléaires, en particulier ses découvertes concernant la production d'énergie dans les étoiles.
1968 Luis Walter Alvarez 1 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour ses contributions décisives à la physique des particules élémentaires, en particulier la découverte d'un grand nombre d'états résonnants, rendue possible par son développement des techniques d'utilisation de la chambre à bulles à hydrogène et d'analyse des données.
1969 Murray Gell-Mann 1 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour ses contributions et découvertes sud la classification des particules élémentaires et de leurs interactions.
1970 Hannes Olof Gösta Alfvén 1/2 Flag of Sweden.svg Suecia Pour ses travaux fondamentaux et ses découvertes en magnétohydrodynamique, avec des applications fructueuses dans diverses branches de la physique des plasmas.
Louis Eugène Félix Néel 1/2 Flag of France.svg Francia Pour ses travaux fondamentaux et ses découvertes sud l'antiferromagnétisme et le ferrimagnétisme, qui ont conduit à des applications importantes en physique du solide.
1971 Dennis Gabor 1 Flag of the United Kingdom (3-5).svg Reino Uniu Pour son invention et son développement de la méthode holographique.
1972 John Bardeen 1/3 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour leur théorie, développée conjointement, sud les supraconducteurs, habituellement nommée théorie BCS.
Leon Neil Cooper 1/3
John Robert Schrieffer 1/3
1973 Leo Esaki (江崎 玲於奈) 1/4 Flag of Japan.svg Chapón Pour leurs découvertes expérientales sud les phénomènes d'effet tunnel dans les semi-conducteurs et les supraconducteurs respectivement.
Ivar Giaever 1/4 Flag of the United States.svg Estaus Unius
Brian David Josephson 1/2 Flag of the United Kingdom (3-5).svg Reino Uniu Pour ses prédictions théoriques sud les propriétés d'un super-courant à travers une barrière tunnel, en particulier les phénomènes connus en général sous le nom d'effet Josephson.
1974 Sir Martin Ryle 1/2 Flag of the United Kingdom (3-5).svg Reino Uniu Pour leurs recherches novatrices en radioastronomie physique : Pour ses observations et inventions, en particulier dans la technique de synthèse d'ouverture.
Antony Hewish 1/2 Pour son rôle décisif dans la découverte des pulsars.
1975 Aage Niels Bohr 1/3 Flag of Denmark.svg Dinamarca Pour la découverte du lien entre mouvement collectif et mouvement des particules dans le noyau atomique, et le développement de la théorie de la structure du noyau fondée sud ce lien.
Ben Roy Mottelson 1/3
Leo James Rainwater 1/3 Flag of the United States.svg Estaus Unius
1976 Burton Richter 1/2 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour leurs travaux d'avant-garde dans la découverte d'une particule élémentaire lourde d'une nouvelle espèce.
Samuel Chao Chung Ting (丁肇中) 1/2
1977 Philip Warren Anderson 1/3 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour leurs recherches théoriques fondamentales sud la structure électronique des systèmes magnétiques et désordonnés.
Sir Nevill Francis Mott 1/3 Flag of the United Kingdom (3-5).svg Reino Uniu
John Hasbrouck van Vleck 1/3 Flag of the United States.svg Estaus Unius
1978 Pyotr Leonidovitch Kapitsa (Пётр Леонидович Капица) 1/2 Flag of the Soviet Union.svg Unión Sobietica Pour ses inventions de base et ses découvertes dans le domaine de la physique des basses températures.
Arno Allan Penzias 1/4 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour leur découverte du fond cosmologique de rayonnement micro-onde.
Robert Woodrow Wilson 1/4
1979 Sheldon Lee Glashow 1/3 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour leurs contributions à la théorie unifiée des interactions faible et électromagnétique entre particules élémentaires, comprenant, entre autres, la prédiction du courant neutre faible.
Abdus Salam 1/3 Flag of Pakistan.svg Pakistán
Steven Weinberg 1/3 Flag of the United States.svg Estaus Unius
1980 James Watson Cronin 1/2 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour la découverte de violations de principes fondamentaux de symétrie dans la désintégration de mésons K neutres.
Val Logsdon Fitch 1/2
1981 Nicolaas Bloembergen 1/4 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour leur contribution au développement de la spectroscopie laser.
Arthur Leonard Schawlow 1/4
Kai M. Siegbahn 1/2 Flag of Sweden.svg Suecia Pour sa contribution au développement de la spectroscopie électronique à haute résolution.
1982 Kenneth G. Wilson 1 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour sa théorie des phénomènes critiques en liaison avec les transitions de phase.
1983 Subrahmanyan Chandrasekhar 1/2 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour ses études théoriques des processus physiques importants pour la structure et l'évolution des étoiles.
William Alfred Fowler 1/2 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour ses études théoriques et expérimentales des réactions nucléaires importantes pour la formation des éléments chimiques dans l'univers.
1984 Carlo Rubbia 1/2 Flag of Italy.svg Italia Pour leurs contributions décisives au grand projet qui a conduit à la découverte des particules de champ W et Z, vecteurs de l'interaction faible.
Simon van der Meer 1/2 Flag of the Netherlands.svg Países Baixos
1985 Klaus von Klitzing 1 Flag of Germany.svg Alemanya Occidental Pour la découverte de l'effet Hall quantique.
1986 Ernst Ruska 1/2 Flag of Germany.svg Alemanya Occidental Pour ses travaux fondamentaux en optique électronique et pour la conception du premier microscope électronique.
Gerd Binnig 1/4 Flag of Germany.svg Alemanya Occidental Pour leur conception du microscope à effet tunnel à balayage.
Heinrich Rohrer 1/4 Flag of Switzerland.svg Suiza
1987 Johannes Georg Bednorz 1/2 Flag of Germany.svg Alemanya Occidental Pour leur percée importante dans la découverte de la supraconductivité de matériaux céramiques.
Karl Alexander Müller 1/2 Flag of Switzerland.svg Suiza
1988 Leon M. Lederman 1/3 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour la méthode du faisceau de neutrinos et la démonstration de la structure en doublet des leptons par la découverte du neutrino muon.
Melvin Schwartz 1/3
Jack Steinberger 1/3
1989 Norman F. Ramsey 1/2 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour l'invention de la méthode des champs alternatifs séparés, et son utilisation dans le maser à hydrogène et autres horloges atomiques.
Hans G. Dehmelt 1/4 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour le développement de la technique du piège à ions.
Wolfgang Paul 1/4 Flag of Germany.svg Alemanya Occidental
1990 Jerome I. Friedman 1/3 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour leurs recherches novatrices sud la diffusion profondément inélastique des électrons sud les protons et les neutrons liés, qui ont été d'importance essentielle pour le développement du modèle des quarks en physique des particules.
Henry W. Kendall 1/3
Richard E. Taylor 1/3 Flag of Canada.svg Canadá
1991 Pierre-Gilles de Gennes 1 Flag of France.svg Francia Por o suyo descubrimiento de que os metodos emplegatos ta l'estudeo d'os fenomenos d'orden en os sistemas simples pueden estar cheneralizatos a formas mas complexas d'a materia, en particular a los cristals liquidos y a los polimeros.
1992 Georges Charpak 1 Flag of France.svg Francia Pour son invention et sa mise au point de détecteurs de particules, en particulier la chambre proportionnelle multifils.
1993 Russell A. Hulse 1/2 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour la découverte d'un nouveau type de pulsar, qui a ouvert de nouvelles possibilités pour l'étude de la gravitation.
Joseph H. Taylor Jr. 1/2
1994 Bertram N. Brockhouse 1/2 Flag of Canada.svg Canadá Pour leurs contributions novatrices aux techniques de diffusion neutronique pour l'étude de la matière condensée : Pour la mise au point de la spectroscopie neutronique.
Clifford G. Shull 1/2 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour la mise au point de la technique de diffraction neutronique.
1995 Martin Lewis Perl 1/2 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour des contributions expérimentales innovantes à la physique des leptons : Pour la découverte du lepton tau.
Frederick Reines 1/2 Pour la détection du neutrino.
1996 David M. Lee 1/3 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour leur découverte de la superfluidité de l'hélium-3.
Douglas D. Osheroff 1/3
Robert C. Richardson 1/3
1997 Steven Chu 1/3 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour le développement de méthodes pour refroidir et piéger des atomes avec la lumière laser.
Claude Cohen-Tannoudji 1/3 Flag of France.svg Francia
William D. Phillips 1/3 Flag of the United States.svg Estaus Unius
1998 Robert B. Laughlin 1/3 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour la découverte d'une nouvelle forme de fluide quantique avec des excitations de charge fractionnaire.
Horst L. Störmer 1/3 Flag of Germany.svg Alemanya
Daniel C. Tsui (崔琦) 1/3 Flag of the United States.svg Estaus Unius
1999 Gerardus 't Hooft 1/2 Flag of the Netherlands.svg Países Baixos Pour l'élucidation de la structure quantique des interactions électrofaibles en physique.
Martinus J.G. Veltman 1/2
2000 Jores Ivanovitch Alferov (Жорес Иванович Алфёров) 1/4 Flag of Russia.svg Rusia Pour des travaux de base en technologie de l'information et de la communication : Pour le développement d'hétérostructures semi-conductrices utilisables en électronique rapide et en optoélectronique.
Herbert Kroemer 1/4 Flag of Germany.svg Alemanya
Jack S. Kilby 1/2 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour sa participation à l'invention du circuit intégré.
2001 Eric A. Cornell 1/3 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour la réalisation d'un condensat de Bose-Einstein dans des gaz dilués d'atomes alcalins, et pour de premières études fondamentales des propriétés des condensats.
Wolfgang Ketterle 1/3 Flag of Germany.svg Alemanya
Carl E. Wieman 1/3 Flag of the United States.svg Estaus Unius
2002 Raymond Davis Jr. 1/4 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour des contributions d'avant-garde dans le domaine de l'astrophysique, et principalement pour la détection des neutrinos cosmiques.
Masatoshi Koshiba (小柴 昌俊) 1/4 Flag of Japan.svg Chapón
Riccardo Giacconi 1/2 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour des contributions d'avant-garde dans le domaine de l'astrophysique, qui ont conduit à la découverte de sources de rayons X cosmiques.
2003 Alexei Alexeyevitch Abrikosov (Алексей Алексеевич Абрикосов) 1/3 Flag of the United States.svg Estaus Unius
Flag of Russia.svg Rusia
Por os suyos treballos innovadors en a teoría d'os superconductors y superfluidos.
Vitaly Lazarevitch Ginzburg (Виталий Лазаревич Гинзбург) 1/3 Flag of Russia.svg Rusia
Anthony J. Leggett 1/3 Flag of the United Kingdom (3-5).svg Reino Uniu
Flag of the United States.svg Estaus Unius
2004 David J. Gross 1/3 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour la découverte de la liberté asymptotique dans la théorie des interactions fortes.
H. David Politzer 1/3
Frank Wilczek 1/3
2005 Roy J. Glauber 1/2 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour sa contribution à la théorie quantique de la cohérence optique.
John L. Hall 1/4 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour leurs contributions au développement de la spectroscopie laser de précision, y compris la technique du peigne de fréquence optique.
Theodor W. Hänsch 1/4 Flag of Germany.svg Alemanya
2006 John C. Mather 1/2 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour leur découverte de la forme en corps noir du spectre, et des anisotropies, du fond cosmologique de rayonnement micro-ondes.
George F. Smoot 1/2
2007 Albert Fert 1/2 Flag of France.svg Francia Pour la découverte de la magnétorésistance géante.
Peter Grünberg 1/2 Flag of Germany.svg Alemanya
2008 Yoichiro Nambu 1/2 Flag of the United States.svg Estaus Unius Pour la découverte du mécanisme de brisure spontanée de symétrie dans la physique subatomique.
Makoto Kobayashi (小林誠) 1/4 Flag of Japan.svg Chapón Pour la découverte des origines de la brisure spontanée de symétrie qui prédit l'existence d'au moins trois familles de quarks dans la nature
Toshihide Maskawa (益川敏英) 1/4 Flag of Japan.svg Chapón
2009[1] Charles Kao 1/2 Flag of the United States.svg Estaus Unius Por as suyas investigacions ta o desembolique d'a transmisión d'a luz en afibras ta a comunicación óptica.
Willard Boyle 1/4 Flag of Canada.svg Canadá Por a invención d'o CCD.
George E. Smith 1/4 Flag of the United States.svg Estaus Unius
2010 Andre Geim 1/2 Flag of Russia.svg Rusia / Flag of the Netherlands.svg Países Baixos Por os suyos experimentos respective d'o grafeno, un material bidimensional.
Konstantin Novoselov 1/2 Flag of Russia.svg Rusia / Flag of the United Kingdom (3-5).svg Reino Uniu
2012 Serge Haroche 1/2 Flag of France.svg Francia [2] Por os metodos experimentals revolucionarios que han permitito a mesura y a manipulación de sistemas quanticos individuals.
David J. Wineland 1/2 Flag of the United States.svg Estaus Unius
2013 François Englert 1/2 Flag of Belgium.svg Belchica Por o suyo descubrimiento teorico d'un mecanismo ta a comprensión de l'orichan d'as particulas subatomicas, confirmato por os experimentos ATLAS y CMS en o Gran Colisionador de Hadrons del CERN.
Peter Higgs 1/2 Flag of the United Kingdom (3-5).svg Reino Uniu
2014 Isamu Akasaki 1/3 Flag of Japan.svg Chapón Por a invención d'os diodos emisors de luz azul que han feito posible as fuents de luz blanca y de baixo consumo.
Hiroshi Amano 1/3 Flag of Japan.svg Chapón
Shuji Nakamura 1/3 Flag of Japan.svg Chapón
2015 Takaaki Kajita 1/2 Flag of Japan.svg Chapón Por o descubrimiento d'a oscilación d'os neutrinos, que contrimuestra que os neutrinos tienen masa.
Arthur B. McDonald 1/2 Flag of Canada.svg Canadá

Referencias[editar | modificar o codigo]

Vinclos externos[editar | modificar o codigo]