Cora de Santabariya

De Biquipedia
Mapa aproximau d'a Cora de Santabariya. Texto en castellán.

A Cora de Santabariya u Santaber ye a trascripción d'o nombre arabe que teneba una demarcación territorial d'o noreste d'Al Andalus. Teneba como capital o despoblau de Santaber, on s'achunta o río Guadiela con o río Tacho.

Preneba o nombre d'o que los romans diciban Celtiberia, pero no correspondeba de tot a este territorio, porque mancaba o norte d'o territorio celtibero y preneba porcions d'a Carpetania. Pareixe que aprofitaba una demarcación territorial creyada por os visigodos en o Reino de Toledo, demarcación que tamién se diciba Celtiberia.

S'estendeba por comarcas d'as actuals provincias de Cuenca, Teruel, Guadalachara y norte de Toledo.

Yera senyoría d'os berbers Zennun, d'a branca d'os Hawwara, pero tamién teneban importancia os grupos Ausacha.

A suya parte norte teneba más caracter de muga que atras coras d'Al Andalus. Bi heba muitos castiellos, guardaus por soldatos berbers.