Biblioteca d'a Universidat de Zaragoza

De Biquipedia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Biblioteca d'a Universidat de Zaragoza

Zaragoza - Antigua Facultad de Medicina - Fachada.JPG
Edificio Paraninfo. Biblioteca General
Datos chenerals
Tipo Universitaria
Sieglas BUZ
Embotada {{{embotada}}}
Lema {{{lema}}}
Establimiento 1796
Fundador {{{fundador}}}
Localización
Adreza Dirección y administración:
Pza. Basilio Paraíso, 4.
50005 Zaragoza
Bibliotecas en
Bandera de Zaragoza.svg Zaragoza
Flag of Huesca.svg Uesca
Bandera de Teruel.svg Teruel
Ciudat {{{ciudat}}}
País
Estato {{{estato}}}
Coordenatas 41°38′51.5″N 0°53′11.1″U
Atras seus {{{seus}}}
Campus {{{campus}}}
Profesors {{{profesors}}}
Estudiants {{{estudiants}}}
 • Bachillerato {{{bachillerato}}}
 • Pregrau {{{pregrau}}}
 • Postgrau {{{postgrau}}}
 • Doctorato {{{doctorato}}}
 • Atros {{{atros estudiants}}}
Treballadors {{{treballadors}}}
Funcionarios {{{funcionarios}}}
Administrativos {{{administrativos}}}
Mascota {{{mascota}}}
Colors
 •Academicas {{{colors academicas}}}
 •Esportivas {{{colors esportivas}}}
Administración
Rector {{{rector}}}
Vicerrector {{{vicerrector}}}
Canciller {{{canciller}}}
Vicecanciller {{{vicecanciller}}}
President {{{president}}}
Director Ramón Abad Hiraldo
Decano {{{decano}}}
{{{administrador}}} {{{nombre administrador}}}
Afiliacions {{{afiliacions}}}
Financiamiento {{{financiamiento}}}
biblioteca.unizar.es/

A Biblioteca d'a Universidat de Zaragoza (BUZ) ye un servicio que perteneix a la Universidat de Zaragoza, estando a encargata d'a chestión d'os recursos d'información destinatos a os procesos d'aprendizache, docencia, investigación e formación contina. A suya prencipal misión ye a conservación, o incremento e a difusión d'os recursos d'información e l'acceso a istos, asinas como a colaboración en os procesos de creación d'o conoiximiento.[1]

A suya estructura, funcionamiento, valors e obchectivos son definitos en o suyo Reglamento[2] e a Carta de Servicios, asinas como en os suyos Plans Estratechicos, estando lo zaguero lo correspondient a o periodo 2017-2020.[3]

Historia[editar | editar código]

Biblioteca d'o Paraninfo

Encara que oficialment a Biblioteca Universitaria de Zaragoza naixe o 17 de noviembre de 1796 con a obredura solemne a o publico, os esfuerzos por a suya constitución son inherents a o desembolicamiento d'a Ilustración e a politica educativa de Carlos III, que a suya Reyal Orden de 14 de marzo de 1759 ordenaba o establimiento de bibliotecas en todas as Universidatz d'o Reino. Manimenos, os primers pasos se veyioron amputatos de raso quan o 4 d'agosto de 1809, en plena Guerra d'a Independencia e en o segundo sitio d'a ciudat por as tropas francesas, os bombardeyos rematoron enronando a recient creación. Malas que se remató lo conflicto, s'empecipia un largo periodo de reconstrucción, que si bien suposa o considerable incremento d'os fondos, marcará uno d'os sinyals d'identidat d'a Biblioteca: o suyo caracter ambulant. A o largo de tot o sieglo XIX e buena parti d'o XX no tendrá un puesto fixo.[4]

A reobredura se produce l'anyo 1849. A finals d'o sieglo XIX a Biblioteca se trestallará en tres seccions: Cheneral u d'a Universidat, Medicina e Sciencias e Archivo Historico. Ista dispersión de fondos se ferá mas gran en as primeras anyadas d'o sieglo XX. A Guerra Civil suposará a realización d'atras actividatz mas amanatas a la implantación d'a ideolochía d'o bando franquista e a represión cultural que a las propiament bibliotecarias. Asinas, s'empenta o Servicio de Lectura d'o Soldato e s'organiza la Comisión Escoscadera de Bibliotecas d'o Distrito Universitario de Zaragoza ta retirar as obras que se consideraban nocivas por o Nuevo Estato. En o Franquismo, a construcción d'a Ciudat Universitaria suposó tresladar una dezaga d'atra as Facultatz de Filosofía e Letras, Dreito e Medicina, con as suyas respectivas bibliotecas, ta o nuebo complexo, asinas como a mas gran parti d'a colección historica de l'Archivo Historico, en o edificio d'a Facultat de Filosofía e Letras, quedando solament difuera d'ista una parti d'o fondo antigo, en l'antigo edificio d'a Capiella Cerbuna (s. XVI), que s'espaldó o 6 de mayo de 1973, victima d'o malmetimiento d'o edificio e d'a desiria institucional.

A Biblioteca empecipia a suya recuperación con os primers Estatutos democraticos, dimpués de l'aprebación d'a LRU en 1984. Dende ixe momento s'encieta una periodo de cambios que veye una puyada gran d'o numero de treballadors, a construcción de nuevos edificios de biblioteca, como los d'a Facultat d'Economía e Interpresa (1996) u o de Filosofía e Letras (2003). Tamién s'enriste una reorganización progresiva de coleccions, que, encara que mantenendo a estructura escentralizata propia d'a Universidat, creba o excesivo trestallamiento de coleccions que l'heba caracterizato dica allora. L'automatización d'o catalogo e o desembolicamiento d'a biblioteca dichital caracterizarán o periodo que va dende 1995 e o inicio d'os sieglo XXI.

En o que toca a la Biblioteca Cheneral, con a enchaquia d'a Conmemoración d'o IV Centenario d'a Universidat, en 1984, se tresladó enta o recient restaurato e acotraciato edificio que heba construyito l'arquitecto Ricardo Magdalena ta que i estasen as Facultatz de Medicina e Sciencias. En 2011, dimpués d'un nuevo reacotracio integral que empecipió en l'anyo 2006, a Biblioteca Cheneral chunto con os servicios centrals e o Centro de Documentación Europeya son tornatos ta o Paraninfo, acotraciando-se l'antiga sala de lectura como espacio ta la exposición d'o patrimonio bibliografico.

Estructura[editar | editar código]

A BUZ s'estructura a traviés d'un sistema bibliotecario unico, escentralizato en bibliotecas de centros e coordinato a traviés d'a Dirección d'a Biblioteca.[5]

Fondos e coleccions[editar | editar código]

Biblioteca María Moliner

Fondos d'a Biblioteca d'a Universidad de Zaragoza[editar | editar código]

A Biblioteca d'a Universidad de Zaragoza aculle o fondo bibliografico mas important d'Aragón. Consta de mas de 1.000.000 de volumens en diferens formatos e soportes, a o mesmo tiempo que posibilita l'acceso, a traviés de 24 puntos de connexión ubicatos en os centros docents d'a Universidat, a mas de 20.000 revistas electronicas e diversas bases de datos relacionatas con as diferents disciplinas scientificas impartitas.

O catalogo Roble premite conoixer o contenito d'a Biblioteca, e dende ell s'ofierta o Boletín de Novedatz Bibliograficas, en o qual s'incluyen os titols incorporatos fa poco a la Biblioteca. Dende 2013, a ferramienta Alcorze premite fer rechiras e crosidar de forma simultania a o catalogo, o repositorio e os recursos electronicos suscritos por a Biblioteca.

Patrimonio Bibliografico[editar | editar código]

A important colección documental d'obras especialment significativas, bien por a suya antigüedat u por a suya valura adhibita, conforman o patrimonio bibliografico d'a Universidat. A Biblioteca Cheneral ye a que conserva a mas gran parti. Debito a las suyas especials caracteristicas, istas obras tienen unas condicions de consulta especificas, anque muitas d'ellas son accesibles a traviés d'a Biblioteca Dichital de Fondo Antigo d'a Universidat de Zaragoza.[6]

Cal sinyalar 416 manuscritos, que as suyas calendatas van dende o sieglo XV dica o XIX; 406 incunables; e un important corpus d'obras impresas publicatas entre os sieglos XVI e XVIII, a o mesmo tiempo que una ampla muestra de publicacions provenients de todas as institucions scientificas e culturals aragonesas.[7]

O prochecto BIVIDA (Biblioteca Virtual de Derecho Aragonés = Biblioteca Birtual de Dreito Aragonés) aporta copias dichitalizatas de buena cosa d'as obras de dreito aragonés d'a Biblioteca Universitaria de Zaragoza.

Servicios[8][editar | editar código]

Uso d'as coleccions[editar | editar código]

 • Consulta en sala.
 • Ampre: antimás de l'ampre ta levar ta casa, bi ha diferents servicios presonalizatos a traviés d'a cuenta d'usuario (renovacions, reservas, historial, etc.).
 • Acceso en linia a recursos e servicios electronicos.

Espacios e equipamientos ta la docencia, l'aprendizache e a investigación[editar | editar código]

 • Uso d'espacios e equipamientos apropios, como salas de lectura, zonas Wi-Fi, salas de treballo en grupo, reprografía e ordinadors d'uso publico.

Comunicación[editar | editar código]

Accions que desembolica la biblioteca ta ofreixer a información d'intrés ta os usuarios sobre a biblioteca, os suyos servicios, recursos e actividatz e ta canalizar as opinions e demandas d'os usuarios. Vertebra a comunicación a traviés d'as siguients canals:

 • Noticias: a Biblioteca informa en o suyo portal web d'as zagueras noticias, horarios, conferencias, seminarios, etc., e ofreixe información profesional a traviés d'o qual se comunica e interrelaciona no solo con a comunidat universitaria, sino tamién con totz os intresatos en temas relacionatos con o mundo d'as bibliotecas.
 • Exposicions: a Biblioteca difunde o suyo patrimonio bibliografico por meyo d'exposicions en a historica Sala de Lectura d'a Biblioteca Cheneral, y en as bibliotecas d'os centros.
 • Web 2.0: a Biblioteca d'a Universidad de Zaragoza tien presencia en os retes socials como meyo d'acercamiento a os suyos potencials usuarios. S'ha creyato un pachina en Facebook, un perfil institucional en Twitter, un panel en Pinterest, un cuenta en Slideshare, Flikr e Instagram e una canal en Youtube.

[9]

Chestión d'a colección[editar | editar código]

 • Bibliografía recomendata ta las asignaturas de diferents titols.
 • Recursos ta la investigación. A traviés de coleccions e servicios de refirme a la chestión d'a investigación.

Acceso a o decumento[editar | editar código]

 • Ampre interbibliotecario e fotodocumentación.

Referencia cheneral e especializata[editar | editar código]

 • Resolución de consultas d'información cheneral e especializata de traza presencial, telefonica u electronica.

Formación d'usuarios[editar | editar código]

 • Formación cheneral e especializata baixo demanda.
 • Competencias informacionals.

L'acceso ubierto en a Universidad de Zaragoza[editar | editar código]

Dende 2008, a Biblioteca d'a Universidad de Zaragoza participa activament d'a filosofía de l'acceso ubierto a traviés d'o repositorio institucional Zaguán. En l'actualidat se composa d'una ampla colección de copias dichitals d'o fundo antigo d'a Biblioteca d'a Universidat, treballos academicos, libros, tesis, informes, pre-impresión d'articlos e fundos personals recibitos por legación u donación, como ye o d'o poeta Miguel Labordeta.

Distincions[editar | editar código]

A Biblioteca obtenió en 2011 o Siello d'a Excelencia Europea 400+ por o suyo Sistema de Chestión, d'alcuerdo con os criterios d'o Modelo EFQM d'Excelencia, estando renovato en 2013[10], 2015 e 2018[11] . Asinasmesmo, en 2012 obtenió o reconoiximiento d'o Club Empresa 400 por parti d'o Instituto Aragonés de Fomento, y en 2013 o Siello d'Excelencia d'Aragón.

Referencias[editar | editar código]

 1. Definición completa en d'a Universidat de Zaragoza,2004, art.1 188
 2. Reglamento d'a Biblioteca d'a Universidat de Zaragoza
 3. Plan Estratégico BUZ 2017-2020
 4. Ta afondar en a historia d'a Biblioteca de la Universidad de Zaragoza son d'interés as obras siguients: Abad Hiraldo, Ramón. Las bibliotecas de la Universidad de Zaragoza. La Universidad de Zaragoza. Arquitectura y ciudad: estudio. Zaragoza: Universidad, 2008. P. 57-61. Borao, Jerónimo. Historia de la Universidad de Zaragoza. Zaragoza: Calisto Ariño, 1927; Burriel Rodrigo, Mariano, Biblioteca Universitaria de Zaragoza. Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, IV, XXV (1955) p. 8-11; Cantín Luna, Matilde; Guillermo Fatás. Centenario de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2013 http://zaguan.unizar.es/record/10465; Jiménez Catalán, Manuel; SinuésUrbiola, José. Historia de la Real y Pontificia Universidad de Zaragoza. Zaragoza: La Academia, 1922 - 1924. 3 v; Jiménez Soler, Andrés: De re bibliographica. Universidad. Revista de Cultura y Vida Universitaria, XII (1935) p. 569-587; Marquina García, José Luis. La Biblioteca Universitaria de Zaragoza. Universidad. Revista de Cultura y Vida Universitaria, 2.ª época, 30 (mar. 1985) p. 16-17; Marquina García, José Luis. La Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad. Revista de Cultura y Vida Universitaria, 2.ª época, 32 (nov. 1985) p.29-31. Marquina García, José Luis. Los usuarios de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, Aragón Cultural, 10 ( en.-feb. 1985) p. 23; Moralejo Álvarez, Mª Remedios. El Anteproyecto de Estatutos y la Biblioteca Universitaria. Universidad. Revista de Cultura y Vida Universitaria, 2.ª época 13 (oct.- dic. 1982) p. 12; Moralejo Álvarez, Mª Remedios. El Archivo Universitario de Zaragoza. Actas de las IV Jornadas de Archivos Aragoneses. Zaragoza, Diputación General, 1994, p. 181-193; Moralejo Álvarez, Mª Remedios. Pasado, presente y futuro de la Biblioteca General. Universidad. Revista de Cultura y Vida Universitaria. 2.ª época 24 (feb. - mar. 1984) p. 23-25;;Moralejo Álvarez, Mª Remedios. La Biblioteca Universitaria de Zaragoza de 1939 a 1975 [En línea]. Boletín de ANABAD, XL, 4, (Oct.-Dic.1990), p. 85-108. Disponible en http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/51030.pdf [Consulta: 20 de octubre de 2014]; Moralejo Álvarez, Mª Remedios. La Biblioteca Universitaria de Zaragoza [En línea]. Boletín de la ANABAD, XLVI, 3-4, p. 319-350. Disponible en http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/224105.pdf [Consulta: 20 de octubre de 2014]; Moralejo Álvarez, Mª Remedios. La Colección Histórica de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza. En El Libro Antiguo en las Bibliotecas Españolas. Edición a cargo de Ramón Rodríguez Álvarez y Moisés Llordén Miñambres. Oviedo: Universidad. 1998, pp. 281-322. Moralejo Álvarez, Mª Remedios. La colección Histórica de Medicina de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza. Anales de la Real Academia de Medicina de Zaragoza. Conferencias y comunicaciones, LXVIII (1996), p. 121-141; Universidad de Zaragoza. Biblioteca. Guía del Lector. Zaragoza, 1987- despleg.; Universidad de Zaragoza. Biblioteca. Memoria-Informe elaborada por la Directora Mª Remedios Moralejo Álvarez. Zaragoza 1985-1994. 6 v; Universidad de Zaragoza, Reglamento de la Biblioteca. Zaragoza, 1982.--19 p.
 5. Toda la información sobre os centros que composan a estructura d'a BUZ se puede consultar en a sección Nuestras Bibliotecas d'a pachina web.
 6. Acceso a traviés de Biblioteca Digital de Fondo Antiguo
 7. Moralejo Álvarez, Mª Remedios. La Colección Histórica de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza. En El Libro Antiguo en las Bibliotecas Españolas. Edición a cargo de Ramón Rodríguez Álvarez y Moisés Llordén Miñambres. Oviedo: Universidad. 1998, pp. 281-322.
 8. Carta de Serbicios d'a Biblioteca d'a Universidad de Zaragoza
 9. (es) Conoce la red social de lectura biblioeteca.
 10. <<La Biblioteca de la Universidad de Zaragoza obtiene el sello de Excelencia Europea>>.Heraldo de Aragón. EUROPA PRESS. 7 de abril de 2011
 11. Página web del Club Excelencia en Gestión

Notas[editar | editar código]

Vinclos externos[editar | editar código]