Saragossa Terra

De Biquipedia
Rechions brilants de Chapeto. Roncevaux Terra ye entalto (norte); Saragossa Terra con a suya prominent compleganza Engelier, a segunda més gran de Chapeto, ye debaixo.

Saragossa Terra ye o nombre dato ta la parti meridional d'a metat altament brilant d'a luna saturniana Chapeto. Ye rodiata a o norte per a Roncevaux Terra e tanto a o costato este como a o costato ueste per a Cassini Regio. Ista terra ye estata nombrata a partir d'a ciudat aragonesa de Zaragoza, cuyo nombre antigo en anglés ye Saragossa, car ista ciudat apareix esmentata en o Cantar de Roldán, de cuyos presonaches y puestos se quitan os nombres ta las caracteristicas cheolochicas d'iste satelite saturniano.

O mayor cráter nombrato en Saragossa Terra ye o Engelier, de 504 km de diametro. Íste enfosca parcialment o cráter licherament menor Gerin. Os dos cráters son nombratos a partir de palacins esmentatos en o Cantar de Roldán.