Descusión:Crespiellos

De Biquipedia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Me fa goyo que tiengamos ya a la fin este articlo, pero agora querría saber si en aragonés orichinal ye crespillo (sufixo -illo/-ello como varello, castelillo u corbella) u crespiello (-iello), que en aragonés historicament s'han tendito a confundir. Tamién quería saber o mesmo pa la parola budillo/budiello.--EBRO 16:39 9 set 2011 (UTC)

A segunda d'as tuyas dubdas, habría d'estar bodiello/budiello pus o DCVB diz: en budell: Etim.: del llatí botĕllu (var. de botŭlu, per canvi de sufix), mat. sign. --Juan Pablo 22:37 9 set 2011 (UTC)
Mirando-ie en crespell, no lo deixa tant claro, que diz: Etim.: derivat dim. de cresp. --Juan Pablo 22:39 9 set 2011 (UTC)
Creigo que sería crespiello porque en tot o centro d'Espanya existe l'apellito Crespiello en a edat meya y porque bi heba una clase d'uga en a edat meya aragonesa dita Crespiello [1], y se veye en a toponimia, si tos miratz as dos primeras pachinas d'este mirar con o google. O chistabín sería a zaguera parla que conservase a terminación -iello, (encara que esto no ye un criterio definitivo porque tamién cabe a posibilidat que estase una confusión o cambeo de sufixo). Manimenos veyendo que en catalán ye crespell se fa dificil que siga o mesmo caso que escribir coniello, que ye conillo/conello en aragonés orichinal visible en o cognato catalán con i conill.--EBRO 10:45 10 set 2011 (UTC)
A la clase d'uga encara li dicen crespiello en Almonecir de la Sierra [2].--EBRO 10:59 10 set 2011 (UTC)