Descusión:Arroba (simbolo)

Contenido de la página no disponible en otros idiomas.
De Biquipedia

Que pensaz que ye millor arroba u arredol como tetulo de l'articlo? ... yo creigo que arroba ye más tradizional e más que más si l'orichen d'iste simbolo ta nombrar as arrobas ye o Reino d'Aragón. Arredol ye ta yo secundario porque sí que ye atra denominazión, moderna, pero a prenzipal creigo que ye arroba --Willtron (?) 11:41 1 chul 2009 (UTC)Responder[responder]