Cristalografía

De Biquipedia

A cristalografía ye a sciencia que estudia as substancias cristalinas a escala atomica. As propiedatz fisico-quimicas d'un cristal son estreitament ligadas a l'orden espacial d'os atomos en a materia. O estau cristalín ye definiu por un caracter periodico y ordenau a escala atomica y molecular. O cristal s'obtiene por translación en todas as direccions d'una unidat de base dita cela unidat.

A cristalografía ye en relación con disciplinas tan diversas como a fisica, a quimica, as matematicas, a biofisica, a biolochía, a medicina, a sciencia d'os materials, a metalurchia ansí que as sciencias d'a tierra.

As principals divisions d'a cristalografía son: