Poligono

De Biquipedia
Diferents poligonos

Un poligono (d'o griego, muitos anglos) ye una figura cheometrica plana formata por un numero finito de segmentos linials seqüencials. Cada un d'istos segmentos ye un costato, y cadagún d'os puntos a on s'unen dos costatos ye un vértiz. A sobén, o termin poligono tamién s'emplega ta describir l'aria amugata aintro d'a fegura, u a unión d'a figura y l'aria.

Os poligonos con totz os suyos costatos y anglos iguals se dicen poligonos regulars.

Etimolochía[editar | modificar o codigo]

A parola polígono procede d'o griego antigo πολύγωνον (polýgonon), de πολύ (polí) "muitos" y γωνία (goná) "anglo".

Elementos d'un poligono[editar | modificar o codigo]

PoliReg 17.svg

En un poligono podemos distinguir:

En un poligono regular podemos distinguir, a mas:

  • Centro, C: o punto equidistant de totz os vertices y costatos.
  • Apotema, a: segmento que une o centro d'o poligono con o centro d'un costato; ye perpendicular a dito costato.

Clasificación d'os poligonos[editar | modificar o codigo]

Cada poligono tien un nombre seguntes o numero de costatos, combinando un prefixo numerico derivato d'o griego con o sufixo -gono, como pentagono, dodecagono. O trianglo y o quadrilatero son excepcions a ista regla. Ta poligonos de muitos costatos, os matematicos escriben o propio numeral, por eixemplo: 17-gono. Tamién se puet fer servir una variable, normalment n-gono, quan s'emplega o numero de costatos en una formula.

Os tipos de poligonos más conoixitos son os poligonos regulars, que son plans, simples, convexos, equilateros, equianglos y con costatos rectilinios.

Poligono
Simple
Convexo
Regular
Irregular
Concavo
Complexo

Un poligono, por a forma d'o suyo contorno, se diz:

  • simple, si dos d'as suyas ariestas no consecutivas no s'intersecan (tallan),
  • complexo, si dos d'as suyas ariestas no consecutivas s'intersecan;
  • convexo, si en travesar-lo una recta lo talla en un maximo de dos puntos,
  • concavo, si en travesar-lo una recta puet tallar-lo en más de dos puntos;
  • regular, si tien os suyos anglos y costatos iguals,
  • irregular, si tien os suyos anglos y costatos desiguals;
  • equilatero, o que tien totz os suyos costatos iguals,
  • equianglo, o que tien totz os suyos anglos iguals.

Os poligonos ortogonals u isoteticos, son aquells que poseyen os mesmos elementos que conforman os polígonos simples: un conchunto de vertices y ariestas, pero con a singular caracteristica de que as suyas ariestas son paralelas a qualsiquiera d'os eixes cartesianos y .

Se vea también[editar | modificar o codigo]