Entalpía de vaporización

De Biquipedia

A entalpía de vaporización u tamién dita calor de vaporización ye a cantidat d'enerchía que s'amenista ta que mol d'una substancia que se trobe en a suya temperatura de fusión y a la presión d'una atmosfera pase de tot a o estato gaseoso.

Por un regular as unidatz emplegatas ta ista propiedat s'indican en kJ/mol, pero l'uso d'os kJ/kg tamién ye posible, encara que menos freqüent.

Ya que o proceso de vaporización ye inverso a o de condensación, o termin calor de condensación tamien se fa servir. Ista se define como a calor liberata quan un mol de substancia se condensa en o suyo punto d'ebullición baixo presión stándard.

A calor de vaporización de l'augua ye d'uns 40,6 kJ/mol (2250 kJ/kg). Ye una valura prou gran, cinco vegatas a enerchía que s'amenista ta escalfar l'augua de 0 a 100 graus Centigrados.