Antigo Testamento

De Biquipedia
Moisés seguntes Rembrandt.

L'Antigo Testamento ye, ta muitos cristianos, o conchunto d'a primera parte d'os libros canonicos d'a Biblia. Ye formato por o Pentateuco, os libros historicos, profeticos y sapiencials.

Os libros, que forman a primera parte d'a Biblia cristiana, son os mesmos d'o Tanakh chodigo; bellas diferencias en l'orden d'os libros y a presencia u no de beluns deseparan a versión emplegata por os chodigos d'a Vulgata que ye a versión oficial d'a Ilesia Catolica, traducita a o latín dende a traducción griega anterior, la clamata Septuaginta. Os protestants no tienen beluns d'istos libros porque no son en o texto orichinal hebreu.

Os chodigos dividen os libros de l'Antigo Testamento en tres grupos: Torah (lei), Nevi'im (profetas) y Ketubim (escritos).