Ir al contenido

Painuestro

De Biquipedia
Representación d'o episodio d'o Sermón d'o Mont en o que, seguntes o Evanchelio de Mateu, Chesús de Nazaret dió a conoixer o texto en o que se basa la oración d'o Painuestro.

O Painuestro (d'o latín, Pater Noster) ye o nombre d'una oración cristiana dada a conoixer por Chesús de Nazaret seguntes os evanchelios de Sant Mateu (Mt 6:9-13) y de Sant Lucas (Lc 11:1-4). Encara que bi ha diferencias seguntes os dos autors entre en a descripción d'as circunstancias y o estilo d'o texto d'a oración, d'as cuals derivan as diferents versions en cada confesión cristiana, o Painuestro ye considerato a principal oración cristiana.

Texto en latín y aragonés[editar | modificar o codigo]

Aragonés Latín
Pai nuestro, que yes en o cielo Pater noster, qui es in caelis,
santificato siga o tuyo nombre; sanctificetur nomen tuum.
vienga ta nusatros o reino tuyo;
Adveniat regnum tuum.
(Vulgata: Veniat regnum tuum)
y se faiga la tuya voluntat en a tierra como en o cielo. Fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra.
O pan nuestro de cada día da-lo-mos huei; Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
(Vulgata: Panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie)
perdona las nuestras faltas
et dimitte nobis debita nostra
como tamién nusatros perdonamos a os que mos faltan; sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
(Vulgata: sicut et nos dimisimus debitoribus nostris)
no mos dixes cayer en a tentación y libera-mos d'o mal. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
De tu ye o reino, o poder y a gloria ta cutio Sinyor. Amén Quia tuum est regnum, et potéstas, et glória in sæcula (sæculorum). Amen