Wikipedia:Cambeyo grafia/P

De Biquipedia
Grafía 1987 Grafía 2010 Feito Comentarios
Pabellón_Príncipe_Felipe Pavellón_Príncipe_Felipe No del fr. Paveillon
Pabellón_Siglo_XXI Pavellón Siglo XXI No
Pabellón_auditibo Pavellón auditivo No
Pabellón_auricular Pavellón auricular No
Pabillón_Puent Pavillón Puent No
Pablo_I_de_Rusia Pavlo_I_de_Rusia No se me fa muit raro, pero etimolochicament habría d'estar Pavlo??
Pabías Pavías No
Palanca_(desambigazión) Palanca_(desambigación) No
Palanga_d'o_Boluntariato Palanga d'o Voluntariato No
Palazio_d'Aquisgrán Palacio_d'Aquisgrán No
Palazio_de_L'Alchafaría Palacio_de_L'Alchafaría No
Palazio_de_L'Aljafería Palacio_de_L'Aljafería No
Palazio_de_l'Alchafaría Palacio_de_l'Alchafaría No
Palazio_de_l'Aljafería Palacio_de_l'Aljafería No
Palazín Palacín No
Palenzia Palencia No
Paliologos Paleologos No
Pallargüelo_de_Monclús Pallaruelo de Monclus No
Palomar_(Tergüel) Palomar_(Teruel) No
Palomera_(desambigazión) Palomera_(desambigación) No
Pamplona_(Nabarra) Pamplona_(Navarra) No
Panamá_(ziudá) Panamá (ciudat) No
Paneslabismo Paneslavismo No
Panispanismo Panhispanismo No
Panzares_(A_Rioxa) Panzares_(A_Riocha) No
Papa_Ichinio Papa_Hichinio No
Papa_Ixinio Papa_Hixinio No
Papua-Nueba_Guinea Papua-Nueva_Guinea No
Papua_Nueba_Guinea Papua_Nueva_Guinea No
Papua_e_Nueba_Guinea Papua_e_Nueva_Guinea No
Papua_y_Nueba_Guinea Papua_y_Nueva_Guinea No
Papúa_y_Nueba_Guinea Papúa_y_Nueva_Guinea No
Paracuellos_(desambigazión) Paracuellos_(desambigación) No
Pardiniella_(desambigazión) Pardiniella_(desambigación) No
Pardos_(desambigazión) Pardos_(desambigación) No
Parla_berziana Parla berciana No
Parla_d'o_Matarraña Parla d'o Matarranya No
Parlas_d'o_Matarraña Parlas_d'o_Matarranya No
Parque_Natural_d'a_Sierra_e_as_Fozes_de_Guara Parque_Natural_d'a_Sierra_e_as_Foces_de_Guara No
Parque_Natural_d'a_Sierra_e_d'os_Cañons_de_Guara Parque_Natural_d'a_Sierra_e_d'os_Canyons_de_Guara No
Parque_Natural_d'a_Sierra_e_os_Cañons_de_Guara Parque_Natural_d'a_Sierra_e_os_Canyons_de_Guara No
Parque_Natural_d'as_Bals_Oczidentals Parque_Natural_d'as_Vals_Occidentals No
Parque_Nazional_Phong_Nha-Ke_Bang Parque_Nacional_Phong_Nha-Ke_Bang No
Parque_Nazional_d'Ordesa_e_Mon_Perdiu Parque_Nacional_d'Ordesa_e_Mon_Perdiu No
Parque_Nazional_d'Ordesa_e_d'as_Tres_Serols Parque_Nacional_d'Ordesa_e_d'as_Tres_Serols No
Parque_Nazional_d'Ordesa_y_Mon_Perdiu Parque_Nacional_d'Ordesa_y_Mon_Perdiu No
Parque_Nazional_d'Ordesa_y_d'as_Tres_Serols Parque_Nacional_d'Ordesa_y_d'as_Tres_Serols No
Parque_Nazional_d'os_Perineus Parque_Nacional_d'os_Perineus No
Parque_Nazional_d'os_Perinés Parque_Nacional_d'os_Perinés No
Parque_Nazional_d'os_Pirinés Parque_Nacional_d'os_Pirinés No
Parque_natural_d'a_Sierra_e_d'os_Cañons_de_Guara Parque_natural_d'a_Sierra_e_d'os_Canyons_de_Guara No
Parque_nazional_d'Ordesa_y_Mon_Perdiu Parque_nacional_d'Ordesa_y_Mon_Perdiu No
Parque_nazional_d'Ordesa_y_d'as_Tres_Serols Parque_nacional_d'Ordesa_y_d'as_Tres_Serols No
Particlas_pronomino-alberbials Particlas_pronomino-adverbials No Particlas/particulas?? adverbials ye platero que ye un cultismo
Particlas_pronominoalberbials Particlas_pronominoadverbials No
Partito_Comunista_Franzés Partito_Comunista_Francés No
Partito_Comunista_d'as_Tierras_Bascas Partito_Comunista_d'as_Tierras_Vascas No
Partito_Nazionalista_Canario Partito_Nacionalista_Canario No
Partito_Sozialista_Obrero_Español Partito_Socialista_Obrero_Español No
Partito_Sozialista_d'Aragón Partito_Socialista_d'Aragón No
Partito_Sozialista_d'Aragón_(PSA) Partito_Socialista_d'Aragón_(PSA) No
Partito_chudizial Partito chudicial No
Partiu_Reboluzionario_de_Liberazión_Nazional-Fren Partiu_Revolucionario_de_Liberación_Nacional-Frent No
Partiu_Sozialista_Obrero_Español Partiu Socialista Obrero Espanyol No
Partizipio Participio No
Pasato_Imperfeuto_d'Endicatibo Pasato_Imperfecto_d'Endicativo No
Pasato_anterior_d'endicatibo Pasato_anterior_d'endicativo No
Pasato_imperfeuto_d'endicatibo Pasato_imperfecto_d'endicativo No
Pasato_imperfeuto_de_subchuntibo Pasato_imperfecto_de_subchuntivo No
Pasato_perfeuto_compuesto_d'endicatibo Pasato_perfecto_compuesto_d'endicativo No
Pasato_perfeuto_de_subchuntibo Pasato_perfecto_de_subchuntivo No
Pasato_perfeuto_simple_d'endicatibo Pasato_perfecto_simple_d'endicativo No
Pasato_pluscuamperfeuto_d'endicatibo Pasato_pluscuamperfecto_d'endicativo No
Pasato_pluscuamperfeuto_de_subchuntibo Pasato_pluscuamperfecto_de_subchuntivo No
Paseyo_d'a_Independenzia Paseyo_d'a_Independencia No
Patada_(Zerdeña) Patada_(Cerdenya) No
Pau-Zentro Pau-Centro No
Pau_(Zerdeña) Pau_(Cerdenya) No
Pau_(desambigazión) Pau_(desambigación) No
Pau_Zentro Pau_Centro No
Paules_de_Bero Paules de Vero No
Paulizianismo Paulicianismo No
Paulizians Paulicians No
Pauls_de_Bero Pauls_de_Vero No
Paulés_de_Bero Paulés_de_Vero No
Paxarel Paixarel No
Paxarela Paixarela No
Paxarella Paixarella No
Paxaro Paixaro No
Pazifico Pacifico No
Pazinaco Pazinaco No
Pazinacos Pacinacos No
Pazuengos_(A_Rioxa) Pazuengos_(A_Riocha) No
País_Balenziano País_Valenciano No
País_Balenzián País Valencián No
País_Basco País Vasco No vasco/basco??
País_Basco_(desambigazión) País_Vasco_(desambigación) No vasco/basco??
País_Basco_Franzés País Vasco Francés No
País_Basco_Sur País Vasco Sur No
País_Basco_continental País Vasco continental No
País_Basco_español País Vasco espanyol No
País_Basco_franzés País Vasco francés No
País_Basco_peninsular País_Vasco_peninsular No
País_Basco_sur País_Vasco_sur No
País_basco País_vasco No
Países_Baxos Países_Baixos No
Países_no_reconoxitos Países_no_reconoixitos No
Paúls_(desambigazión) Paúls_(desambigación) No
Pedreña Pedrenya No
Pedroso_(A_Rioxa) Pedroso_(A_Riocha) No
Peira_San_Martín_(desambigazión) Peira_San_Martín_(desambigación) No
Pellizer Pellicer No
Pellizero Pellicero No
Penizilina Penicilina No
Pennsilbania Pennsilvania No
Perafita_(desambigazión) Perafita_(desambigación) No
Perafita_(Barzelona) Perafita_(Barcelona) No
Peralta_(Bardaxí) Peralta_(Bardaixí) No
Peralta_(Nabarra) Peralta_(Navarra) No
Peralta_(desambigazión) Peralta_(desambigación) No
Perazens Peracens No
Perdiguera_(desambigazión) Perdiguera_(desambigación) No
Periodico_(publicazión) Periodico_(publicación) No
Pero_IV_lo_Zerimonioso Pero_IV_lo_Cerimonioso No
Pero_I_de_Barzelona Pero_I_de_Barcelona No
Perpiñán Perpinyán No
Petabino Petavino No
Petreña Petrenya No
Pex Peix No
Pexes Peixes No
Pexmerga Peixmerga No
Peyronela_d'Aragón Peironela d'Aragón No
Peña_Collarada Penya_Collarada No
Peña_Ezcaurri Penya Ezcaurri No
Peña_Foratata Penya Foratata No
Peña_Golosa Penya Golosa No
Peña_Gratal Penya Gratal No
Peña_Montañesa Penya Montanyesa No
Peña_Solano Penya Solano No
Peña_Telera Penya Telera No
Peña_Uruel Penya Uruel No
Peñaflor Penyaflor No
Peñagolosa Penyagolosa No
Peñalba Penyalba No
Peñalba_(desambigazión) Penyalba_(desambigación) No
Peñalba_de_Bellestar Penyalba_de_Bellestar No
Peñalba_de_Billastar Penyalba de Billastar No
Peñalén_(desambigazión) Peñalén_(desambigación) No lo deixo con ñ, porque pareix que as dos pachinas que desambiga no son aragonesas, habría de fer-se reendrecera dende Penyalén (desambigación)
Peñarroya_de_Tastabins Penyarroya_de_Tastavins No
Peñarroyas Penyarroyas No
Peñas_Royas Penyas Royas No
Peñas_Uesca Penyas Uesca No
Peñas_de_Riglos Penyas de Riglos No
Peñiscola Penyiscola No
Peñíscola Penyíscola No
Peñón_d'Alhucemas Penyón d'Alhucemas No
Peñón_de_Bélez_d'a_Gomera Penyón de Vélez d'a Gomera No
Pica_(desambigazión) Pica_(desambigación) No
Pico_Añisclo Pico Anyisclo No
Pico_Bachimaña Pico Vachimanya No de Vache < Valle(m) magna, manimenos, se vei con B mesmo en español
Pico_Chabalambre Pico_Chavalambre No
Pico_Xabalambre Pico_Xavalambre No
Pico_Zelindro Pico Celindro No
Pico_Zelindro_Marmorés Pico Celindro Marmorés No
Piedrafita_(desambigazión) Piedrafita_(desambigación) No
Piemont-Zerdeña Piemont-Cerdenya No
Pietro_III_de_Barzelona Pietro III de Barcelona No
Pietro_II_de_Balenzia Pietro II de Valencia No
Pietro_II_de_Barzelona Pietro II de Barcelona No
Pietro_IV_lo_Zerimonioso Pietro_IV_lo_Cerimonioso No
Pietro_I_de_Balenzia Pietro_I_de_Valencia No
Pietro_I_de_Barzelona Pietro_I_de_Barcelona No
Pietro_I_de_Sezilia Pietro_I_de_Secilia No
Pietro_I_de_Sizilia Pietro_I_de_Sicilia No
Pietro_lo_Gran_(desambigazión) Pietro_lo_Gran_(desambigación) No
Pin_de_besque Pin de vesque No de viscus
Pina_(Alto_Palanzia) Pina_(Alto_Palancia) No
Piniello_(desambigazión) Piniello (desambigación) No
Pinillos_(A_Rioxa) Pinillos (A Riocha) No
Pino_de_besque Pino de vesque No de viscus
Piramide_(arquiteutura) Piramide (arquitectura) No
Pirazés Piracés No
Piszina Piscina No
Plan_d'o_Estaño Plan_d'o_Estanyo No
Plan_de_Palazios Plan de Palacios No
Plan_de_l'Estaño Plan de l'Estanyo No
Plan_enclinato Plan inclinato No
Plana_Baxa Plana Baixa No
Plana_alubial Plana aluvial No
Planeta_Benus Planeta Venus No
Plans_de_l'Espital Plans de l'Hespital No
Plasenzia Plasencia No
Plasenzia_d'a_Sotonera Plasencia d'a Sotonera No
Plasenzia_de_Xalón Plasencia de Xalón No
Plaza_España_(Zaragoza) Plaza Espanya (Zaragoza No
Plaza_Serbizios_Aerios Plaza Servicios Aerios No
Plaza_d'España_(Zaragoza) Plaza d'Espanya (Zaragoza) No
Plazienzia_de_Xalón Placiencia de Xalón No
Plebia Plevia No
Plebia_azeta Plevia aceta No
Plebida Plevida No
Plubiselba Pluviselva No
Plubisilba Pluvisilva No
Poblazión Población No
Poblazión_umana Población humana No
Podemos_(Benezuela) Podemos (Venezuela) No
Polbo Polvo No
Polbora Polvora No
Poleñino Polenyino No
Polinesia_Franzesa Polinesia Francesa No
Polinesia_franzesa Polinesia francesa No
Polizía Policía No
Polizía_Nazional_adscrita_á_la_Comunidat_Autonoma_d'Aragón Policía_Nacional_adscrita_a_la_Comunidat_Autonoma_d'Aragón No
Poliñino‎ Polinyino‎ No
Pollín_salbache_asiatico Pollín salvache asiatico No
Pont_de_San_Urbez Pont de Sant Urbez No
Pont_de_San_Urbiz Pont de Sant Urbiz No
Pont_de_San_Úrbez Pont de Sant Úrbez No
Pont_de_San_Úrbiz Pont de Sant Úrbiz No
Portalada/Fobano Portalada/Fovano No de Fueva
Portalada/fobano Portalada/fovano No
Portalada:Aragón/Articlo_destacáu Portalada:Aragón/Articlo_destacau No
Portalada:Aragón/Biquiproyeutos Portalada:Aragón/Biquiprochectos No
Portalrubio_(desambigazión) Portalrubio_(desambigación) No
Portiello_d'as_Balles Portiello_d'as_Valles No
Portillo_(Balladolit) Portillo_(Valladolit) No
Potenzial_d'ionizazión Potencial d'ionización No
Poziello Pociello No
Pozino Pocino No
Pozuel_(Balenzia) Pozuel_(Valencia) No
Pozuel_(desambigazión) Pozuel_(desambigación) No
Pozán_d'o_Bero Pozán_d'o_Vero No
Pozán_de_Bero Pozán_de_Vero No
Pradejón_(A_Rioxa) Pradejón (A Riocha) No
Pradillo_(A_Rioxa) Pradillo_(A_Riocha) No
Prebilechios Previlechios No
Prefeutura Prefectura No
Prefeutura_d'Elbasan Prefectura_d'Elbasan No
Prefeutura_de_Berat Prefectura_de_Berat No
Prefeutura_de_Dibër Prefectura_de_Dibër No
Prefeutura_de_Durrës Prefectura_de_Durrës No
Prefeutura_de_Fier Prefectura_de_Fier No
Prefeutura_de_Gjirokastër Prefectura_de_Gjirokastër No
Prefeutura_de_Korçë Prefectura_de_Korçë No
Prefeutura_de_Kukës Prefectura_de_Kukës No
Prefeutura_de_Lezhë Prefectura_de_Lezhë No
Prefeutura_de_Shkodër Prefectura_de_Shkodër No
Prefeutura_de_Tirana Prefectura_de_Tirana No
Prefeutura_de_Vlorë Prefectura_de_Vlorë No
Preistoria Prehistoria No
Premio_Billa_de_Sietemo Premio Villa de Sietemo No
Premio_Literario_Billa_de_Sietemo Premio_Literario_Villa_de_Sietemo No
Premio_Oscar_á_o_Millor_Actor Premio_Oscar_a_o_Millor_Actor No mirar o tema de "á" quan salga a norma
Premio_billa_de_Sietemo Premio villa de Sietemo No
Premio_literario_Billa_de_Sietemo Premio_literario_Villa_de_Sietemo No
Prenzipato Prencipato No
Prenzipato_d'Andorra Prencipato d'Andorra No
Prenzipato_d'Asturias Prencipato d'Asturias No
Prenzipato_de_Benebento Prencipato de Benevento No
Prenzipato_de_Cataluña Prencipato de Catalunya No
Prenzipau_d'Asturias Prencipau d'Asturias No
Present_d'endicatibo Present d'endicativo No
Present_de_subchuntibo Present de subchuntivo No
Presidens_d'a_Comunidá_Autonoma_d'Aragón Presidents d'a Comunidat Autonoma d'Aragón No
President_d'a_Rechión_de_Sezilia President_d'a_Rechión_de_Secilia No
President_de_Benezuela President de Venezuela No
President_de_Sezilia President de Secilia No
President_de_la_Generalitat_de_Cataluña President_de_la_Generalitat_de_Catalunya No
Presidents_de_Sezilia Presidents de Secilia No
Presidén_d'o_Consello_Rechional President_d'o_Consello_Rechional No
Presidén_d'o_consello_rechional President_d'o_consello_rechional No
Presidén_de_la_Generalitat_de_Cataluña President_de_la_Generalitat_de_Catalunya No
Prexano Preixano No
Pribilechio Privilechio No
Pribilechio_d'a_Unión Privilechio d'a Unión No
Primabera Primavera No
Primer_Menistro_de_Suezia Primer_Menistro_de_Suecia No
Primer_menistro_de_Suezia Primer_menistro_de_Suecia No
Probenza Provenza No
Probenza-Alpes-Costa_Azul Provenza-Alpes-Costa_Azul No
Probenzals Provenzals No
Probinzia Provincia No
Probinzia_Narbonense Provincia_Narbonense No
Probinzia_d'A_Coruña Provincia d'A Coruña No ??? Adaptamos?
Probinzia_d'A_Rioxa Provincia_d'A_Riocha No
Probinzia_d'Abila Provincia d'Avila No
Probinzia_d'Alaba Provincia d'Alava No
Probinzia_d'Albazet Provincia d'Albacet No
Probinzia_d'Albazete Provincia d'Albacete No
Probinzia_d'Alicant Provincia d'Alicant No
Probinzia_d'Almería Provincia_d'Almería No
Probinzia_d'Anchú Provincia d'Anchú No
Probinzia_d'Anjou Provincia d'Anjou No
Probinzia_d'As_Palmas Provincia d'As Palmas No
Probinzia_d'Asturias Provincia d'Asturias No
Probinzia_d'España Provincia d'Espanya No
Probinzia_d'Irlanda Provincia d'Irlanda No
Probinzia_d'Ogiastra Provincia d'Ogiastra No
Probinzia_d'Ogliastra Provincia d'Ogliastra No
Probinzia_d'Olbia-Tempio Provincia d'Olbia-Tempio No
Probinzia_d'Orense Provincia_d'Orense No
Probinzia_d'Oristán Provincia d'Oristán No
Probinzia_d'Ourense Provincia d'Ourense No
Probinzia_d'Utrecht Provincia d'Utrecht No
Probinzia_d'a_Rioxa Provincia d'a Riocha No
Probinzia_d'os_Países_Baxos Provincia d'os Países Baixos No
Probinzia_de_A_Coruña Provincia de A Corunya No A Coruña ??
Probinzia_de_As_Palmas Provincia de As Palmas No
Probinzia_de_Asturias Provincia de Asturias No
Probinzia_de_Badajoz Provincia de Badajoz No
Probinzia_de_Badaxoz Provincia de Badaxoz No
Probinzia_de_Balenzia Provincia de Valencia No
Probinzia_de_Balladolid Provincia de Valladolid No
Probinzia_de_Balladolit Provincia de Valladolit No
Probinzia_de_Barzelona Provincia de Barcelona No
Probinzia_de_Bizcaia Provincia de Bizcaia No
Probinzia_de_Bizcaya Provincia de Bizcaya No seguntes a wiki latina, con b:
Probinzia_de_Burgos Provincia de Burgos No
Probinzia_de_Cantabria Provincia_de_Cantabria No
Probinzia_de_Carbonia-Iglesias Provincia_de_Carbonia-Iglesias No
Probinzia_de_Carbònia-Igrèsias Provincia_de_Carbònia-Igrèsias No
Probinzia_de_Castellón Provincia_de_Castellón No
Probinzia_de_Castillón Provincia_de_Castillón No
Probinzia_de_Cazeres Provincia_de_Caceres No
Probinzia_de_Cazers Provincia_de_Cacers No
Probinzia_de_Chaén Provincia_de_Chaén No
Probinzia_de_Chirona Provincia_de_Chirona No
Probinzia_de_Ciudad_Real Provincia_de_Ciudad_Real No
Probinzia_de_Cluj Provincia_de_Cluj No
Probinzia_de_Cordoba Provincia_de_Cordoba No
Probinzia_de_Cuenca Provincia_de_Cuenca No
Probinzia_de_Cádiz Provincia_de_Cádiz No
Probinzia_de_Cáller Provincia_de_Cáller No
Probinzia_de_Granada Provincia_de_Granada No
Probinzia_de_Groningen Provincia_de_Groningen No
Probinzia_de_Guadalachara Provincia_de_Guadalachara No
Probinzia_de_Guadalaxara Provincia_de_Guadalaxara No
Probinzia_de_Guipuzcua Provincia_de_Guipuzcua No
Probinzia_de_Las_Palmas Provincia_de_Las_Palmas No
Probinzia_de_Leida Provincia_de_Leida No
Probinzia_de_Lerida Provincia_de_Lerida No
Probinzia_de_Leyón Provincia_de_Leyón No
Probinzia_de_Lión Provincia_de_Lión No
Probinzia_de_Lleida Provincia_de_Lleida No
Probinzia_de_Logroño Provincia_de_Logroño No logronyo?
Probinzia_de_Luco Provincia_de_Luco No
Probinzia_de_Lugo Provincia_de_Lugo No
Probinzia_de_Madrid Provincia_de_Madrid No
Probinzia_de_Madrit Provincia_de_Madrit No
Probinzia_de_Malaga Provincia_de_Malaga No
Probinzia_de_Meyo_Campidano Provincia_de_Meyo_Campidano No
Probinzia_de_Murzia Provincia_de_Murcia No
Probinzia_de_Nabarra Provincia_de_Navarra No
Probinzia_de_Nùgoro Provincia_de_Nùgoro No
Probinzia_de_Palenzia Provincia_de_Palenzia No
Probinzia_de_Pontebedra Provincia_de_Pontevedra No
Probinzia_de_Puenbedra Provincia_de_Puenvedra No
Probinzia_de_Salamanca Provincia_de_Salamanca No
Probinzia_de_Santa_Cruz_de_Tenerife Provincia_de_Santa_Cruz_de_Tenerife No
Probinzia_de_Santander Provincia_de_Santander No
Probinzia_de_Sassari Provincia_de_Sassari No
Probinzia_de_Sasser Provincia_de_Sasser No
Probinzia_de_Sebilla Provincia_de_Sevilla No
Probinzia_de_Segobia Provincia_de_Segovia No
Probinzia_de_Soria Provincia_de_Soria No
Probinzia_de_Tarragona Provincia_de_Tarragona No
Probinzia_de_Tergüel Provincia_de_Tergüel No
Probinzia_de_Terranòa-Tèmpiu Provincia_de_Terranòa-Tèmpiu No
Probinzia_de_Toledo Provincia_de_Toledo No
Probinzia_de_Uelba Provincia_de_Uelva No
Probinzia_de_Uesca Provincia_de_Uesca No
Probinzia_de_Valladolit Provincia_de_Valladolit No
Probinzia_de_Xaén Provincia_de_Xaén No
Probinzia_de_Zamora Provincia_de_Zamora No
Probinzia_de_Zaragoza Provincia_de_Zaragoza No
Probinzia_de_Ziudat_Reyal Provincia_de_Ciudat_Reyal No
Probinzia_de_Ziudá_Reyal Provincia_de_Ciudat_Reyal No
Probinzia_de_las_Palmas Provincia_de_las_Palmas No
Probinzia_de_s'Ogiastra Provincia_de_s'Ogiastra No
Probinzia_de_su_Campidanu_de_Mesu Provincia_de_su_Campidanu_de_Mesu No
Probinzia_española Provincia_espanyola No
Probinzia_istorica_de_Franzia Provincia historica de Francia No
Probinzias_d'España Provincias d'Espanya No
Probinzias_d'Irlanda Provincias d'Irlanda No
Probinzias_d'Italia Provincias d'Italia No
Probinzias_d'os_Países_Baxos Provincias d'os Países Baixos No
Probinzias_de_Bretaña Provincias de Bretanya No
Probinzias_de_España Provincias de Espanya No
Probinzias_de_Franzia Provincias de Francia No
Probinzias_españolas Provincias espanyolas No
Probinzias_istoricas_de_Franzia Provincias historicas de Francia No
Produto_Interior_Bruto Producto Interior Bruto No
Produto_Nazional_Bruto Producto Nacional Bruto No
Produto_interior_brutaño Producto interior brutanyo No
Produto_interior_bruto Producto interior bruto No
Programazión Programación No
Prosimo_Orient Proximo Orient No
Proteutorau_de_Bechuanalandia Protectorau de Bechuanalandia No
Protobasco Protovasco No basco/vasco??
Protocolo_de_resoluzión_d'adrezas Protocolo de resolución d'adrezas No
Préjano_(A_Rioxa) Préjano_(A_Riocha) No
Publizidat Publicidat No
Puebla_(Desambigazión) Puebla_(Desambigación) No
Puebla_(desambigazión) Puebla_(desambigación) No
Puebla_de_Balberde Puebla de Valverde No
Puebla_de_Fantoba Puebla de Fantova No
Pueblo_eslabo Pueblo_eslavo No
Pueblo_jacaso Pueblo hacaso No como ye reendrecera, creyo una nueva versión
Pueblo_ongaro Pueblo_hongaro No
Pueblo_pazinaco Pueblo_pacinaco No
Pueblo_saxón_transilbán Pueblo_saxón_transilván No
Pueblos_blacos Pueblos vlacos No vlacos (etim.), vlacos (norma b antes de l). ??
Pueblos_eslabos Pueblos_eslavos No
Pueblos_zeltas Pueblos_celtas No
Puen_a_Reina_de_Chaca Puent_a_Reina_de_Chaca No
Puen_d'a_Reina_de_Chaca Puent_d'a_Reina_de_Chaca No
Puen_d'idrocheno Puent_d'hidrocheno No
Puen_de_Luna Puent_de_Luna No
Puen_de_Montañana Puent_de_Montanyana No
Puen_de_Samianigo Puent_de_Samianigo No
Puen_de_San_Urbez Puent_de_Sant_Urbez No
Puen_de_San_Urbiz Puent_de_Sant_Urbiz No
Puen_de_San_Úrbez Puent_de_Sant_Úrbez No
Puen_de_San_Úrbiz Puent_de_Sant_Úrbiz No
Puen_de_la_Reina Puent_de_la_Reina No
Puen_de_la_Reina_(Nabarra) Puent_de_la_Reina_(Nabarra) No
Puen_de_la_Reina_(redolada) Puent_de_la_Reina_(redolada) No
Puent_de_Montañana Puent_de_Montanyana No
Puent_de_San_Urbez Puent_de_Sant_Urbez No
Puent_de_San_Urbiz Puent_de_Sant_Urbiz No
Puent_de_San_Úrbez Puent_de_Sant_Úrbez No
Puent_de_San_Úrbiz Puent_de_Sant_Úrbiz No
Puent_de_pelegrins_de_Canfrán Puent_de_pelegrins_de_Canfranc No
Puente_de_San_Úrbez Puente_de_Sant_Úrbez No
Puente_de_San_Úrbez Puente_de_Sant_Úrbez No
Puerta_Zinecha Puerta Cinecha No
Puerto_Gabarnía Puerto Gavarnía No
Puerto_de_Buxargüelo Puerto_de_Buixaruelo No Buixaruelo / Buixargüelo
Puerto_de_Ronzesbals Puerto_de_Roncesvals No
Puertomingalbo Puertomingalvo No
Puertos_de_Bezeit Puertos de Beceit No
Pueyo_(Nabarra) Pueyo_(Navarra) No
Pueyo_(desambigazión) Pueyo_(desambigación) No
Pueyo_de_Fañanars Pueyo de Fanyanars No
Pueyo_de_Zebolla Pueyo de Cebolla No
Pui_(desambigazión) Pui_(desambigación) No
Pui_Zerdán Pui Cerdán No
Pui_d'a_Zinca Pui d'a Cinca No
Pui_de_Zinca Pui de Cinca No
Puizerdán Puicerdán No
Pula_(desambigazión) Pula_(desambigación) No
Pulizía Pulicía No
Pulzes Pulces No
Punta_Bazials Punta Bacials No no conoixco a etimolochía, deixo a b por agora ??
Punta_Corral_Ziego Punta Corral Ciego No
Punta_Nabaín Punta Navaín No
Punta_dero_Clot_dera_Fuen Punta_de_ro_Clot_dera_Fuent No de ro se deixa nomás en toponimia u ta sinyalar pronuncia dialectal
Purisma_Conzezión Purisma Concepción No
Purísma_Conzezión Purisma Conceción No
Puy_(desambigazión) Pui_(desambigación) No
Puy_Sec Pui_Sec No
Puy_d'a_Zinca Pui d'a Cinca No
Puyán_(astrolochía) Puyant (astrolochía) No
Peña Forca Penya Forca No