Wikipedia:Cambeyo grafia/O

De Biquipedia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Grafía 1987 Grafía 2010 Feito Comentarios
O_Baticano O Vaticano No
O_Betato O Vetato No de vetare
O_Casal_d'a_Espuña O Casal d'a Espunya No
O_Castiello_de_Billamalefa O_Castiello_de_Villamalefa No
O_Fraxinal O Fraixinal No
O_Lumo_Rañín O Lumo Ranyín No
O_Lumo_de_Rañín O Lumo de Ranyín No
O_Molín_de_Billobas O Molín de Villobas No
O_Mío_Zid O Mío Cid No
O_Pamporziello O Pamporciello No
O_Plano_(A_Fueba) O Plano (A Fueva) No
O_Puen_de_Samianigo O_Puent_de_Samianigo No
O_Pueyo_(desambigazión) O_Pueyo_(desambigación) No
O_Zid O Cid No
O_Zid_Campeador O Cid Campeador No
O_Zid_campeador O Cid campeador No
O_Zierzo O Cierzo No
Obidio Ovidio No
Obiedo Oviedo No
Obserbatorio_de_Višnjan Observatorio_de_Višnjan No
Obulo_(botanica) Ovulo_(botanica) No
Ochánduri_(A_Rioxa) Ochánduri_(A_Riocha) No
Oclusiba_xorda_interbocalica Oclusiva_xorda_intervocalica No xorda / ixorda, as dos permitidas, trigo x- en posición inicial.
Oclusibas_xordas_interbocalicas Oclusivas_xordas_intervocalicas No
Ocsichén Oxichén No
Octabio_Augusto Octavio Augusto No
Oczitania Occitania No
Oczitanismo Occitanismo No
Oczitanismo_(lingüistica) Occitanismo_(lingüistica) No
Oczitanismo_(lingüística) Occitanismo_(lingüística) No
Oczitano Occitano No
Oczitans Occitans No
Oczitán Occitán No
Oczitán_zisperinenco Occitán_cisperinenco No
Ocón_(A_Rioxa) Ocón (A Riocha) No
Oguzes Oguces No
Ojacastro_(A_Rioxa) Ojacastro_(A_Riocha) No
Okupazión Okupación No
Olanda_Meridional Holanda_Meridional No
Olanda_Septentrional Holanda Septentrional No
Olanda_d'o_Norte Holanda d'o Norte No
Olanda_d'o_Sur Holanda d'o Sur No
Olandés Holandés No
Olbega Olvega No
Olbega_(Soria) Olvega (Soria) No
Oliber-Bal_de_Fierro Oliver-Val_de_Fierro No
Oliber-Baldefierro Oliver-Valdefierro No
Olibera Olivera No
Olibán Oliván No
Oliva_(Balenzia) Oliva_(Valencia) No
Oliver-Baldefierro Oliver-Valdefierro No
Ollauri_(A_Rioxa) Ollauri_(A_Riocha) No
Olmedo_(Balladolit) Olmedo_(Valladolit) No
Olocausto Holocausto No
Ombre Hombre No
Ombre_granizo Hombre granizo No
Ome Home No
Ome_granizo Home granizo No
Omero Homero No
Omoplasia Homoplasia No
Onda_eletromagnetica Onda electromagnetica No
Ondas_eletromagneticas Ondas electromagneticas No
Onduras Honduras No
Ongaria Hongaria No
Ongaro Hongaro No
Ongaros Hongaros No
Ongaros_(desambigazión) Hongaros (desambigación) No
Ongaros_(pueblo_nomada) Hongaros (pueblo nomada) No
Ongría Hongría No
Onor_de_Güesa Honor de Uesa No si vien d'Ossa --> sin h
Onso_cabernario Onso cavernario No
Onso_d'as_cabernas Onso d'as cavernas No
Onso_d'as_cabiernas Onso d'as caviernas No
Onteñén Ontenyent No
Ontiñena Ontinyena No
Onzins Oncins No
Operazión_Malaya Operación Malaya No
Orario_d'estiu Horario d'estiu No
Orario_de_berano Horario de verano No
Orda_d'Oro Horda d'Oro No
Orda_d'oro Horda d'oro No
Orden_Beneditina Orden_Benedictina No
Orden_d'a_Merzé_d'os_Catibos Orden d'a Mercé d'os Cativos No Cativos amaneix en bell texto meyeval, no?
Orden_d'o_Espital Orden d'o Hespital No
Orden_d'o_Espital_de_San_Chuan_de_Cherusalén Orden_d'o_Hespital_de_Sant_Chuan_de_Cherusalén No Cherusalem??
Orden_d'o_Zíster Orden d'o Císter No
Orden_d'os_Merzedarios Orden d'os Mercedarios No
Orden_d'os_chirmans_espitalers Orden d'os chirmans hespitalers No
Orden_de_Cluñego Orden de Clunyego No
Orden_de_San_Benedet Orden de Sant Benedet No
Orden_de_San_Benedit Orden de Sant Benedit No
Orden_de_San_Benedito Orden de Sant Benedito No
Orden_de_San_Chaime Orden de Sant Chaime No
Orden_de_San_Chuan_d'o_Espital Orden de Sant Chuan d'o Hespital No
Orden_de_San_Chuan_d'o_Espital_de_Cherusalén Orden de Sant Chuan d'o Hespital de Cherusalén No Cherusalem??
Orden_de_San_Chuan_de_Cherusalén Orden de Sant Chuan de Cherusalén No Cherusalem??
Orden_de_San_Salbador_de_Mon_Reyal Orden de Sant Salvador de Mont Reyal No
Orden_de_San_Salbador_de_Monreyal Orden de Sant Salvador de Monreyal No Indo chunto, y estando toponimo, no meto a -t ta que no i haiga confusión en a prenuncia.
Orden_de_Santa_María_d'a_Merzé_d'os_Catibos Orden de Santa María d'a Mercé d'os Cativos No Cativos tiene emplego meyeval
Orden_de_Zistels Orden de Cistels No
Orden_de_l'Espital Orden de l'Hespital No
Orden_de_lo_Espital Orden de lo Hespital No
Orden_de_lo_Zíster Orden de lo Císter No
Orden_del_Zíster Orden_del_Císter No
Ordesa_y_Mon_Perdiu Ordesa y Mont Perdiu No
Ordio Hordio No
Organizazión_Mundial_d'a_Salut Organización_Mundial_d'a_Salut No
Organizazión_Mundial_d'o_Comerzio Organización Mundial d'o Comercio No
Organizazión_Mundial_de_Comerzio Organización Mundial de Comercio No
Organizazión_almenistratiba_d'os_Estatos_Unitos_d'America Organizazión_admenistrativa_d'os_Estatos_Unitos_d'America No
Organizazión_d'as_Nazions_Unitas Organización_d'as_Nacions_Unitas No
Organizazión_d'as_Ziudaz_d'o_Patrimonio_d'a_Umanidat Organización_d'as_Ciudatz_d'o_Patrimonio_d'a_Humanidat No
Organizazión_d'o_Tratato_de_l'Atlantico_Norte Organización_d'o_Tratato_de_l'Atlantico_Norte No
Organizazión_d'o_Tratau_de_l'Atlantico_Norte Organización_d'o_Tratau_de_l'Atlantico_Norte No
Organizazión_d'o_fútbol_en_Aragón Organización_d'o_fútbol_en_Aragón No
Organizazión_d'os_Estatos_Americans Organización_d'os_Estatos_Americans No
Organizazión_politico-almenistratiba_d'Alemaña Organización_politico-admenistrativa_d'Alemanya No
Organizazión_politico-almenistratiba_d'Andorra Organización_politico-admenistrativa_d'Andorra No
Organizazión_politico-almenistratiba_d'Austria Organización_politico-admenistrativa_d'Austria No
Organización_politico-admenistrativa_de_Francia Organización_politico-admenistrativa_de_Francia No
Organizazión_t'a_Seguranza_y_a_Coperazión_en_Europa Organización_t'a_Seguranza_y_a_Cooperación_en_Europa No
Organizazión_territorial_d'Alemaña Organización_territorial_d'Alemanya No
Organizazión_territorial_d'os_Estatos_Unitos Organización_territorial_d'os_Estatos_Unitos No
Organizazión_territorial_d'os_Estatos_Unitos_d'America Organización_territorial_d'os_Estatos_Unitos_d'America No
Orichen_de_l'uniberso Orichen de l'universo No
Orient_Prosimo Orient Proximo No
Origüela Oriuela No ??? como rubiuelos, encara que se prenuncie origwela
Origüela_(Alicant) Oriuela (Alicant) No
Origüela_(Tergüel) Oriuela (Teruel) No Teruel/tergüel
Origüela_d'o_Tremedal Oriuela d'o Tremedal No
Origüela_de_lo_Tremedal Oriuela de lo Tremedal No
Ormona Hormona No
Orrios_(desambigazión) Orrios_(desambigación) No
Ortal Hortal No
Ortalizia Hortalicia No de hortus
Ortigosa_de_Cameros_(A_Rioxa) Ortigosa_de_Cameros_(A_Riocha) No
Orós_Baxo Orós Baixo No
Os_Arañons Os Aranyons No
Os_Baños_de_Pandicosa Os Banyos de Pandicosa No
Oscar_á_o_Millor_Actor Oscar a o Millor Actor No
Ospital_de_Tella Hospital de Tella No
Osso_d'a_Zinca Osso d'a Cinca No
Ostabals-Asme Ostavals-Asme No
Ostal_d'Ipiés Hostal d'Ipiés No
Otabio_Augusto Octavio Augusto No
Otubre Octubre No
Ozeanía Oceanía No
Ozianía Ocianía No
Ozio Ocio No
Ozián Ocián No
Ozián_Antartico Ocián Antarctico No
Ozián_Artico Ocián Arctico No
Ozián_Atlantico Ocián Atlantico No
Ozián_Glazial_Antartico Ocián Glacial Antarctico No
Ozián_Glazial_Artico Ocián Glacial Arctico No
Ozián_Indico Ocián Indico No
Ozián_Pazifico Ocián Pacifico No