Wikipedia:Cambeo grafia EFA/F

De Biquipedia
Grafía 1987 Grafía 2010 Feito Comentarios
Fabara Favara No ???? de l'ar. fawwâra
Fabara_(Zaragoza) Favara_(Zaragoza) No ????? de l'ar. fawwâra
Falanche_(desambigazión) Falanche_(desambigación) No
Falla_sur-balenziana Falla_sur-valenciana No
Fallas_de_San_Chuan Fallas_de_Sant_Chuan No
Falzes Falces No
Familia_(desambigazión) Familia_(desambigación) No
Fanlo_(desambigazión) Fanlo_(desambigación) No
Fanlo_Bal_de_Bió Fanlo_Val_de_Vio No
Fantoba Fantova No
Faro_(desambigazión) Faro_(desambigación) No
Faubismo Fauvismo No
Favara_(Balenzia) Favara_(Valencia) No
Favara_(desambigazión) Favara_(desambigación) No
Francha_de_Gaza Francha_de_Gaza No
Faxa_flubial Faixa_fluvial No
Faxismo Faixismo No
Fayar_con_buxo Fayar_con_buixo No
Fazería Facería No
Fazerías Facerías No
Fañanars Fanyanars No
Fañanars_(As_Peñas_de_Riglos) Fanyanars_(As_Penyas_de_Riglos) No
Fañanars_(desambigazión) Fanyanars_(desambigación) No
Federazión Federación No
Federazión_Internazional_d'a_Cruz_Roya Federación_Internacional_d'a_Cruz_Roya No
Federazión_Internazional_d'a_Cruz_Roya_e_a_Meya_Luna_Roya Federación_Internacional_d'a_Cruz_Roya_e_a_Meya_Luna_Roya No
Federazión_Internazional_d'a_Cruz_Roya_e_la_Meya_Luna_Roya Federación_Internacional_d'a_Cruz_Roya_e_la_Meya_Luna_Roya No
Federazión_Rusa Federación_Rusa No
Felipe_III_de_Castiella_e_Lión Felipe_III_de_Castiella_e_Leyón No
Felipe_III_de_Castiella_y_Lión Felipe_III_de_Castiella_y_Leyón No
Felipe_II_d'España Felipe_II_d'Espanya No
Felipe_II_de_España Felipe_II_de_Espanya No
Felipe_IV_d'España Felipe_IV_d'Espanya No
Felipe_VI_de_Borgoña Felipe_VI_de_Borgonya No
Felipe VI de Franzia‎ Felipe VI de Francia‎ No
Felipe_V_d'España Felipe_V_d'Espanya No
Felizia_de_Roucy Felicia_de_Roucy No
Ferrañal Ferranyal No
Ferrera_(desambigazión) Ferrera_(desambigación) No
Ferrera_de_los_Nabarros Ferrera_de_los_Navarros No
Ferreruela_de_la_Uerba Ferreruela_de_la_Uerva No
Festibal_Perineus_Sur Festival_Perineus_Sur No
Figarol_(desambigazión) Figarol_(desambigación) No
Figueras_(Alto_Palanzia) Figueras_(Alto_Palancia) No
Figueruelas_(Balenzia) Figueruelas_(Valencia) No
Figueruelas_(desambigazión) Figueruelas_(desambigación) No
Finollosa_d'Exarc Finollosa_d'Eixarc No
Fitero_(Nabarra) Fitero_(Navarra) No
Fizión Ficción No
Flandres_(desambigazión) Flandres_(desambigación) No
Flor_d'a_Bida Flor_d'a_Vida No
Florenzia Florencia No
Florín_(meyebal) Florín_(meyeval) No
Fobano Fovano No
Fobán Fován No
Folclore Folklore No ??
Foncea_(A_Rioxa) Foncea_(A_Riocha) No
Fonema_fricatibo_albeolar_sonoro Fonema_fricativo_alveolar_sonoro No
Fonema_postalbeolar_africato_xordo Fonema_postalveolar_africato_xordo No
Fonema_postalbeolar_fricatibo_sonoro Fonema_postalveolar_fricativo_sonoro No
Fonema_prepalatal_fricatibo_xordo Fonema_prepalatal_fricativo_xordo No
Fontellas_(Nabarra) Fontellas_(Navarra) No
Fonzaleche_(A_Rioxa) Fonzaleche_(A_Riocha) No
Foradada_(desambigazión) Foradada_(desambigación) No
Forato_d'Aigualluts Forato d'Aiguallutz No
Forato_d'as_Debotas Forato_d'as_Devotas No
Forau_d'Aigualluts Forau_d'Aiguallutz No
Forau_d'es_aigualluts Forau_d'es_aiguallutz No
Forau_de_Aigualluts Forau_de_Aiguallutz No
Forcallo_(desambigazión) Forcallo_(desambigación) No
Formazión_Keuper Formación_Keuper No
Fortuna_(Murzia) Fortuna_(Murcia) No
Fortún_Garzés Fortún_Garcés No
Fortún_Garzés_I Fortún_Garcés_I No
Fortún_Garzés_de_Pamplona Fortún_Garcés_de_Pamplona No
Foz_(desambigazión) Foz_(desambigación) No
Foz_de_la_Biella Foz_de_la_Viella No
Foz_flubio-karstica Foz_fluvio-karstica No
Fozes Foces No
Fozes_flubio-karsticas Foces_fluvio-karsticas No
Fozespalda Focespalda No
Fraga_(desambigazión) Fraga_(desambigación) No
Francha_de_Lebant Francha de Levant No
Franco-probenzal Franco-provenzal No
Francoprobenzal Francoprovenzal No
Franzia Francia No
Franzico_ripuario Francico_ripuario No
Franzés Francés No
Fraxén Fraixén No
Fraxén/Grafia_B Fraixén/Grafia_B No
Frazión_cheografica Fracción_cheografica No
Frecuenzia Freqüencia No
Fren_Sandinista_de_Liberazión_Nazional Frent_Sandinista_de_Liberación_Nacional No
Frent Popular (España) Frent Popular (Espanya) No
Frent popular (España) Frent popular (Espanya) No
Fridas_(desambigazión) Fridas_(desambigación) No
Frisio_ozidental Frisio_occidental No
Frontiñán Frontinyán No
Fueba Fueva No
Fuebano Fuevano No
Fuebán Fueván No
Fuen Fuent No
Fuen_Buena Fuent_Buena No
Fuen_Chanina Fuent_Chanina No
Fuen_Ferrada Fuent_Ferrada No
Fuen_Frida Fuent_Frida No
Fuen_Frida_(desambigazión) Fuent_Frida_(desambigación) No
Fuen_Santa Fuent_Santa No
Fuen_de_Toz Fuent_de_Totz No ?? (a duda ye si -tz se fa servir nomás en plurals gramatical u tamién en plurals fosilizaus)
Fuen_de_Xalón Fuent_de_Xalón No
Fuen_del_Berro Fuent_del_Berro No
Fuen_la_Reina Fuent_la_Reina No
Fuendetoz Fuendetotz No ?? (a duda ye si -tz se fa servir nomás en plurals gramatical u tamién en plurals fosilizaus: fuendetotz, lascortz) ??
Fuenferrada_(Tergüel) Fuenferrada_(Teruel) No
Fuenmayor_(A_Rioxa) Fuenmayor_(A_Riocha) No
Fuens_Caliens Fuents_Calients No
Fuens_Claras Fuents_Claras No
Fuens_d'Ayódar Fuents_d'Ayódar No
Fuens_d'Ebro Fuents_d'Ebro No
Fuens_de_Rubielos Fuents_de_Rubielos No
Fuens_de_Xiloca Fuents_de_Xiloca No
Fuent_Frida_(desambigazión) Fuent_Frida_(desambigación) No
Fuentelsaz_(desambigazión) Fuentelsaz_(desambigación) No
Fueya_de_Buñol Fueya_de_Bunyol No
Fundazión_Wikimedia Fundación_Wikimedia No
Fundazión_d'o_Monesterio_de_San_Chuan_d'a_Peña Fundación_d'o_Monesterio_de_Sant_Chuan_d'a_Penya No
Fundo_Monetario_Internazional Fundo_Monetario_Internacional No
Fuso_orario Fuso_horario No
Fustiñana Fustinyana No ?? adaptación??
Futuro_d'endicatibo Futuro_d'endicativo No
Futuro_perfeuto_d'endicatibo Futuro_perfecto_d'endicativo No
Fórnols_(desambigazión) Fórnols_(desambigación) No