Precambrián

De Biquipedia

O Precambrián (a vegadas abreviau ), ye o espacio de tiempo mes gran en a historia d'a Tierra antes de l'actual eón Fanerozoico, y ye un supereón dividiu en diferents eons d'a escala de tiempo cheolochica. S'estiende dende a formación d'a Tierra fa bells 4.600 millons d'anyadas dica o encomienzo d'o periodo Cambrián, fa bells 541.0 ± 1.0 millons d'anyadas, quan por primera vegada apareixioron a ripas organismos con casca dura en os medios sedimentarios. Dimpués os sedimentos d'estos medios esdevinioron rocas sedimentarias con fósils.

O Precambrián ye denominau asinas porque precede o Cambrián, o primer periodo d'o eón Fanerozoico, que ye nombrau por Cambria, o nombre clasico de Galas, a on que as primeras rocas d'esta edat fuoron estudiadas. O Precambrián representa bell 88% d'o tiempo cheolochico.

O termin "Precambrián" ye reconoixiu por a Comisión Internacional d'Estratigrafía como un termin cheneral que incluye os eons Arqueán y Proteozoico. Lo fan servir encara en sentiu cheneral os cheologos y paleontologos en comunicacions en as que no cal precisar os nombres d'os eons.