Italianismos en baverán

De Biquipedia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Os italianismos en baverán (en baverán Italienisch im Boarischn) son os ampres provenients d'o italián que se troban presents en a luenga baverana.

En estar a suya luenga vecina son mas frecuents os italianismos en os dialectos mas meridionals d'o baverán como o sudtirolés, que de feito convive en una situación de diglosia con o italián.

Lista de parolas[editar | modificar o codigo]

Aquí se puet veyer una lista de parolas baveranas d'orichen italián, a suya parola esquivalent en alemán baverán, alemán stándard, italián y a suya traducción ta l'aragonés:

Baverán Alemán baverán Italián Alemán stándard Significau
avanti avanti avanti gehen wir i-mos-ne
Barackn Baracke baracca Baracke caseta
Karfioi Karfiol caulifior Blumenkohl coliflor
krepian krepieren crepare verrecken reventar (morir), mesmo orichen que crebar-se
Maroni Maroni marrone Esskastanie castanyas
Monetn Moneten moneta Geld diners, mesmo orichen que moneda
Spalia Spalier spalliera Spalier espaldera
Stilettl Stilett stiletto Stilett estilet

Italianismos en sudtirolés[editar | modificar o codigo]

Por trobar-se en situación de disglosia con o italián son a-saber-los os italianismos que bi ha en o baverán sudtirolés. Aquí s'amuestra una lista:

Sudtirolés Italián Alemán Significau
aifèrri ai ferri vom Rost literalment en italián a o fierro, "feito a la parrilla".
amànca almeno wenigstens "a o menos"
anzi anzi in Gegenteil "a o contrario"
a poschto a posto in Ordnung "en orden"
appaltieren aggiudicare Zuschlag erteilen "adchudicar". D'o italián appàlto, contracto.
Aschpettatiwa aspettativa Vorruhestand "espectativa"
Bakkàn almanacco campestre Baernrüpel d'o italián u o ladín, se diz asinas a las personas rurals
bèschtia bestia Uhrvieh "bestia, animal", ye una faltada
Bòtscha bambino kleines Kind "nino chicorrón", de boccia
Brandn branda Feldbett "leito plegable"
Buschtapaga busta paga Lohntüte "sobre con a paga"
Caràmba carabinieri Gendarmerie "chendarmería" italiana
Càzzata cazzata Scheiß "mierda"
Càzzo carabinieri Schwanz "pene"
cotto stanco müde "canso", literalment significa cueto
Damidschàna damigiana Korbflasche "bombona"
Drogìn drogato Rauschgiftsüchtiger "drogadicto"
Dschìro giro Rundfahrt "vuelta", "itinerario cercular", literalment chiro
dschùro! (lo) giuro! ich schwöre! "lo churo!"
èkko! ecco! sieh da! "mira!"
Extrakommunitàrier nicht zur EU gehörig extracomunitario "extracomunitario", se fa servir ta referir-se a personas d'o tercer mundo, mas que mas de raza negra
falìdi giahn fallito bankrott "bancarrota", a esprisión encluye o verbo "gìehn" (ir-ie, en baverán stándard "geh")
Ferragosto ferragosto Mariä Himmelfahrt "día d'a virchen d'agosto" (15 d'agosto)
Fifa fifa Bammel "medrana"
Figàta figata geile Sache "cosa muit polida"
firmìern firmare unterschreiben "sinyar"
fòra fuori draußen "difuera"
Fraktion frazione Ortsteil "vico"
Fregatùra fregatura Reinfall "decepción"
fregiern fregare betrügen "enganyar"
Frìgo frigorifero Kühlschrank "frigorifico"
Fuga fuga Flucht "fuga"
fuòri sein fifa verrückt sein "estar barrenau", a esprisión encluye o verbo "sein" (estar/ser)
Furgòne furgone Lieferwagen "furgoneta"
godiern godere genießen "disfrutar"
Gorgl Gorgonzola Gorgonzola "Gorgonzola", queso d'a rechión de Lombardía
Gratta-e-wintschi gratta e vinci Rubbellos, Rubbel-Lotto "grata y gana", un chuego d'a lotería italiana
Grilliàta grilliata Grillparty "esparrillada"
Guardia guardia Wache "guardia"
Guardia stìen fare la guardia Wache stehen "fer guardia", a esprisión encluye o verbo "stìen" (permaneixer, en baverán stándard "steh")
Gùsto gusto Geschmack "gusto"
Identitetskårtn carta d'identità Personalausweis "DNI", "tarcheta d'identidat"
infatti infatti in der Tat "de feito"
inkasinìern incasinare durcheinanderbringen "desordenar"
inkazziern incazzarsi sich ärgern "encarranyar-se"

Bibliografía[editar | modificar o codigo]

  • Ludwig Wagner: Das Fremdwort in der Münchner Mundart. Múnich, 1937
  • Hanspeter Demetz: Lexicon Südtirolerisch-Deutsch. Edition Rætia. Bozen. 4ena edición, 2014.

Se veiga tamién[editar | modificar o codigo]


O lexico italián y os italianismos ampraus por atras luengas
en alemán | en anglés | en aragonés | en arpitán | en astur-leyonés | en baverán | en castellán | en catalán | en francés | en galaico-portugués | en occitán | en neerlandés


Gramatica d'o baverán
Fonetica Epentesi · Diftongo oa
Morfolochía Adchectivos (Numerals) · Adverbios · Articlo definiu · Articlo indefiniu · Caso gramatical (Acusativo · Chenitivo · Dativo · Vocativo) · Conchuncions · Chenero gramatical · Numero gramatical · Prefixos y sufixos · Preposicions · Pronombres (Demostrativos · Indefinitos · Interrogativos · Presonals · Posesivos · Reflexivos · Relativos) · Substantivos (Aumentativo · Diminutivo) · Verbos (Verbos auxiliars · Verbos deponents · Verbos modals)
Lexicolochía Lexico (Bohemismos · Chinés en baverán · Días d'a semana · Galicismos · Italianismos · Latinismos · Meses de l'anyo · Nombres propios · Parolas indias en baverán · Yidixmos y hebraismos)
Ortografía Grafía · Cliticos